ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1619 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.Н.Н. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат К. с приложено по делото пълномощно.

Ответникът- началник на Районно управление „Полиция” гр.Приморско не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К. - Налице са предпоставките за даване ход на делото, моля да се даде ход.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Районна прокуратура- Царево относно хода на досъдебно производство № 15-186/2014г., в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

СЪДЪТ докладва постъпило писмо от Областна дирекция на МВР- сектор „Пътна полиция”, съдържащо информация по поставените от жалбоподателя въпроси.

 

Адвокат К.- Да се приемат представените писмени доказателства. Моля за допълнително искане до служба „Пътна полиция” при ОД МВР Бургас, в което конкретно да бъде отговорено на поставения въпрос в изричната ни молба по чл. 192 от ГПК, а именно: тази служба да отговори има ли регистрирани при нея моторни превозни средства, задвижвани от електрическа енергия, собствени на „Югоизточни зелени проекти” ООД, с ЕИК ***. Ако такива има, да се посочат регистрационен номер, вид, марка и модел. 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане и като констатира, че с представеното писмо рег. № 769000-794/19.01.2015г. не е предоставена в цялост поисканата от жалбоподателя информация

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на областна дирекция на МВР, сектор „Пътна полиция”, да предостави информация по поставените в молбата по чл. 192 от ГПК на жалбоподателя въпроси, а именно: регистрирани ли са моторни превозни средства, задвижвани от електрическа енергия, собствени на „Югоизточни зелени проекти” ООД, ЕИК *** и ако такива има, да се посочат регистрационните номера, вида, марката и модела.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: