ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 07.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на седми декември                                     две хиляди и шестнадесета година, 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1617 по описа за 2014 година.                 

 

  На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Ю.Б. ***, с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид изразеното становище на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Б.: Представям и моля да приемете докладна записка от кмета на общината Поморие до Общински съвет - Поморие и три броя схеми от АКГГ-Бургас в уверение на обстоятелството, че договореностите между страните за предоставяне на друг равностоен обект на жалбоподателя са вход на изпълнение и ние необходимо технологично време за одобряване на предложеното в докладната записка и съответно  изтичане на предвидения в ЗМСМА 14-дневен срок, в който областния управител би могъл да върне решението на Общински съвет - Поморие и за финилизиране на окончателното споразумение между страните. Предвид изложеното, моля въпреки многократните отлагания  настоящото производство да бъде отложено още веднъж с цел приключване на делото по взаимно споразумение.

  

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Не възразявам да бъдат  приети представените от адвокат Б. писмени доказателства. Предстои финализиране на процедурата, за което ние необходимо  още малко технологично време, поради което моля делото да бъде отложено.

 

  Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  от адвокат Б. писмени доказателства, а именно – докладна записка от кмета на община Поморие с дата 23.11.2016 година, схема №15-498475/12.10.2016 г.на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №57491.502.206.1.10,  схема № 15-498481/ 12.10.2016 на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № №57491.502.206.1.12 от 12.10.2016 г. и схема № 15-484978 от 12.10.2016 година на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № №57491.502.206.1.11. 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 25.01.2017година от 14.00часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днешното съдебно заседание .

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: