ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1617 по описа за 2014 година.                  

 

  На именното повикване в 14:34 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Ю.Б. ***, с пълномощно по делото от преди - по л.39 на делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Б.: Представям на съда писмо до кмета на община Поморие от началника на СГКК Бургас, касаеща имот, който ще бъде предоставен на оспорващите, но за който все още процедурата не е приключила, поради което моля отново да отложите делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Запозната съм с това писмо и моля да се приеме като доказателство. По предварителни данни от същата служба имам уверението, че до края на месец октомври 2016година, би следвало да отпаднат всички пречки за решаването на спора с ответника по делото извънсъдебно. Предвид изложеното също моля отново да отложите делото за м.12.2016година.

 

АДВОКАТ Б.: Моля делото да се отложи за м.12.2016година, когато вече ще е финализирана процедурата за имота.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание от адвокат Б. писмо изх..№ 20-58566-05.10.2016г., като доказателство по делото.

 

            Съдът, като съобрази заявеното от страните и с оглед напредналата процедура по уреждането на спора извънсъдебно, намира, че не следва да приключва днес делото, а да се даде последна възможност на страните за разрешаването на спора с взаимни компромиси и отстъпки, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.12.2016г. от 13.15часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:35 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: