ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1616 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподатели – Б.В.Д., нередовно призован и Й.Б.С., нередовно призована, не се явяват, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – ДНСК – гр. София, редовно призовани, явява се мл. юрисконсулт Алексиева, редовно упълномощена.

Заинтересована страна – Министерство на околната среда и водите, редовно призовани, не изпращат представител.

 

Постъпила е молба от процесуалния представител на Министерство на околната среда и водите. Към молбата е приложено пълномощно и доказателства, които се представят.

 

Съдът намира, че нередовното призоваване на жалбоподателите е пречка за даване ход на делото. Следва да се укаже на лицето, връчващо призовките, че жалбоподателите са физически лица и при връчване призовката следва да бъде подписана лично от тях или от съсед със задължение да бъде предадена, или от пълнолетен член на семействата на жалбоподателите със същото задължение, но не и от сътрудник, който е неясно в какво качество подписва и на кого е сътрудник.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА същото за 11.03.2009 г. от 11.20 часа, за която дата ответникът и заинтересованата страна – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват жалбоподателите.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: