ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1615 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощия адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно

Ответникът - началник на затвора Бургас, редовно призован, се явява лично комисар Б.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход  на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед №460/19.07.2016 на началник на затвора Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 месеца за нарушение на чл.315, ал.2 от ППЗИНЗС, на осн. чл. 19, ал.2 от ЗИНЗС, във вр. с чл.204, т.4, чл.194, ал.2, т.2, чл.200, ал.1, т.11 от ЗМВР, при спазване изискванията на чл. 195 и чл. 206 от ЗМВР.

 

АДВОКАТ К. – Поддържаме изцяло подадената жалба.

Нямаме други доказателствени искания, освен искането, посочено в жалбата за допускане на един свидетел, който водим за днешното съдебно заседание. Свидетелят, който водим, вече не е служител на затвора. Със разпита на свидетеля ще установяват следните факти – той е очевидец на проверката, при която е установено нарушението, извършването на самата проверка, липсата на протокол за изземване, липсата на заповед за негодност, както и вида на иззетата вещ.

Г-н М. – Оспорвам жалбата.

По направеното искане от жалбоподателя смятам, че от представените по делото писмени доказателства е изяснена фактическата обстановка и не е необходимо събирането на гласни доказателства, но предоставям на съда относно искането за допускане на свидетел.

Няма да соча доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: заповед № 460/19.07.2016г., протокол за изслушване на служител рег.№ 2388/15.07.2016г., докладна записка от ст.инспектор Дамян Добрев Манолов рег.№ 2357/13.07.2016г., докладна записка от И.Й. И., рег.№ 1451/12.05.2016г., рапорт от мл.инсп. Д.И.П. от 08.07.2016г. и обяснение от мл.инсп. Х.Г.Г. от 13.05.2016г.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит в качеството на свидетел на водения от жалбоподателя свидетел И.Й. И., който към датата на нарушението е изпълнявал длъжността главен надзирател в затвора Бургас.

 

Съдът въведе в залата свидетеля.

Сне самоличността на свидетеля както следва:

И.Й. И., 47, неосъждан, без родства с ищеца, води спор с ответника, свързан с проведено по отношение на него дисциплинарно производство, в момента не работи в затвора Бургас.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

 

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Когато извършихте проверката на въпросния пост имахте ли устна или писмена заповед от началника на затвора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – При проверката извършихте ли обиск на постовия надзирател?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Проверката беше от прокурор, който всъщност извършваше проверката в мое присъствие. Проверката беше извършена от прокурор, от мен се искаше и бях извикан от оперативни служители да го съпроводя до определите постове, тъй като в мое присъствие той може да извърши проверка. Беше извършена проверка на три поста. Х.Г. беше назначен на четвърти пост, въоръжен пост, който наблюдава в периферията лицето на затвора. Като се качихме горе, бяха зададени въпроси от прокурора към служителя, какви са неговите задължения, кога има право и в кои случаи има право да употребява оръжие. След като Х. отговори на тези въпроси, му беше зададен въпроса има ли вещи и предмети, които са забранени, има ли наркотични вещества и му казаха, че ще бъде извършена проверка на поста. Х. отговори, че няма такива неща на територията на поста и извади от джоба си въпросната вещ и каза, че само това има в него. Прокурорът каза „Дай го на гл. надзирател, като свърши смяната ще си го вземеш. Наказание за първи път няма да има, но втори път да не се повтаря.“ Въпросната вещ, на мен ми заприлича на мобилен телефон, изглеждаше по следния начин - черно на вид, с тъчскрийн и приличаше на мобилен телефон. Взех го и го сложих в джоба си. Проверката приключи, слязох от поста, отидох на КПП - пост 1, дадох на служителя, който беше назначен на пост 1 въпросната вещ и казах „Х. като слезе, ще си я вземе“.

Проверката отразих в докладна записка и предадох на началника на затвора. Там написах, че при извършена проверка на постовете са взети мобилни телефони, но дали е или не е мобилен телефон, не съм записвал нито номера, нито картата.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато общувахте с жалбоподателя, тази вещ той как я нарече в момента на проверката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Аз не съм общувал с него, прокурорът разговаря с него и въпросът му беше „Имаш ли непозволени вещи и предмети“, а той каза „Само това имам в мене“. Това беше.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато прокурорът му каза, че този път няма да има наказание, как реагира жалбоподателят?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Нямаше реакция. Доброволно я предаде тази вещ, остави я и прокурора каза „Следващ път да няма“. Аз я взех и я оставих на КПП, пост 1.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато я оставихте на КПП, служителят каза ли ви нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Нищо не каза. На КПП - пост 1 има клетки, където всички служители при влизане в затвора оставят мобилните си телефони.

ВЪПРОС на СЪДА – За това води ли се регистър?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не, не се води регистър.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли човек, в който стоят телефоните на служителите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не, това е на територията на поста, където има постови надзирател, който е там. Оставането на телефоните става в присъствието на този надзирател.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Съставихте ли протокол за изземване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не, няма протокол.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Защо не съставихте протокол, след като тази вещ ви се стори като телефон?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ ИВЕНОВ – Такива протоколи се пишат само, когато има устна или писмена заповед на началника на затвора, когато е извършен обиск, когато той е подканен да я предаде. В случая той доброволно я предаде.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – В следващите дни имали ли сте разговор с жалбоподателя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Да, няколко дни по-късно бяхме на смяна заедно и сутринта на развода му казах, да не се повтаря такова нещо с мобилни телефони, той ми каза „Вие сте написали, че е мобилен телефон, а това е МР3 плеър, в шкафа ми е“. Включи го, нямаше обхват, нямаше контакти, това беше устройство за слушане на музика, Никъде в закона не е записано може ли надзирател по време на пост да държи МР3 плеър.

ВЪПРОС на СЪДА – Каква е целта да се забрани носенето на телефон, когато си на пост?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – В закона за охранителния състав пише, че нямат право по време на изпълнение на служебните си задължения да носят телефони. Смисълът за мен е за да не се разговаря - първо затворниците да нямат достъп до тези мобилни телефони, да се изключат корупционни действия, да не разговаря служителя и това да препятства изпълнение на служебните задължения.

АДВОКАТ К. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на г-н М. – Във вашият писмен доклад по случая твърдите без капка на съмнение относно функцията на иззетата вещ, че става дума за мобилен телефон, там категорично пише „Мобилните телефони бяха взети от постовите надзиратели и поставени на обособените места за съхранение на лични мобилни телефони“. Служителят осъществява задължения на пост №1 на КПП 1, също е възприел, че му се предава мобилен телефон и цитирам думите сте му казали „Това е телефона на мл.инспектор Х.Г., вземи и го остави при другите телефони“.

Въпросът ми е защо тогава бяхте убеден, че е мобилен телефон, а сега казвате „въпросната вещ“?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ ИВЕНОВ – Защото приличаше на мобилен телефон, а когато ми беше показан, беше МР3 плеър. Нито съм го отварял в момента на изземване, нито нещо такова.

ВЪПРОС на г-н М. – Свързахте ли се с прокурора или служителят в момента, когато го видяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не. Аз развеждах прокурора.

ВЪПРОС на г-н М. – Защо, след като проверката беше извършена от прокурора, вие сте взели телефона?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Прокурора каза така. Моите действия са по указания на прокурора.

ВЪПРОС на СЪДА – Проверките от прокуратурата от къде произтичат?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Доколкото същият ден бяха двама прокурори - един беше Д.Христов, който е изпълняващ длъжността окръжен прокурор, отговарящ за затвора и лишените от свобода, оттам периодично се извършват такива проверки, извършват се обиски на помещения и на лишените от свобода, проверка на знанията на служителите за изпълнение на техните задължения, проверка на документация. Явно имат някакъв план, месечно се извършват, периодично се извършват такива проверки. Единият прокурор беше Дарин Христов, а този, с който аз бях трябваше да провери тези три поста, на които бях аз с него.

Тези проверки, инициирани от прокуратурата, се извършват само от прокурор. Ние само придружаваме прокурора. За това не съм отразил в книгата, точно тази проверка, тя не е отразена там, защото не е извършена от началника на затвора или от служители на затвора.

Г-н М. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ К. – Моля да задължите ответника да представи заверено копие от дневника за проверки, касаещ датата на извършване на процесната проверка от прокуратурата.

Г-н М. – Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, като се запозна с преписката и като взе предвид показанията на свидетеля, които по отношение на вида на намерената у жалбоподателя вещ се разминават с посоченото от същия в качеството му на главен надзирател, счита, че следва да бъде разпитано лицето, което към този момент се е намирало на пост КПП 1 – Д.И.П. - мл. инспектор, надзирател, който съгласно представените по делото доказателства е другото лице, което в хода на описаната проверка е имало визуален достъп до въпросната вещ.

Също така следва да се установи кой е прокурорът, извършващ проверката, който предвид доказателствата по делото се явява свидетел - очевидец на проверката, дори според показанията на разпитания в днешното съдебно заседание свидетел, прокурорът е длъжностното лице, което извършва проверката.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на свидетеля Д.И.П., мл.инспектор, надзирател в затвора Бургас, който за следващото съдебно заседание да бъде призован на служебния му адрес.

ДОПУСКА в качеството на свидетел извършващият проверката прокурор, данни за който ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи в писмен вид по делото.

След получаване на данните за самоличността на проверяващия прокурор същия да бъде призован като свидетел за следващото съдебно заседание на служебния му адрес.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно в следващото съдебно заседание да представи заверено копие от дневника за проверки, касаещ датата на извършване на процесната проверка от прокуратурата, както и да представи доказателства за това кой е инициирал проверката и въз основа на какъв акт.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА за 13.12.2016г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват допуснатите свидетели.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.14 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: