ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 12.01.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети януари                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1614  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Бургасбус” ЕООД, гр.Бургас,  редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът - кмет на Община Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Глобал Биомет” ООД - гр.София - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Бургасволан-95” ООД - гр.Бургас - редовно призована, не се явява и не се представлява.

        Заинтересованата страна „Ентуртранс” ООД - гр.Бургас, редовно призована, се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощена от по-рано.

Заинтересованата страна „Омега-3” ЕООД - гр.Бургас - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Ихтиман транс” АД - гр.Ихтиман, - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна  ЕТ ”И. К.Ивкони” - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Омега експрес” ЕООД гр.Бургас - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Слънчев бряг Автотранспорт 2000” АД - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Снежанка МА” ООД-гр.Хасково, редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Камприл” ООД - гр.Бургас - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Минибусекспрес” ООД - гр.Бургас - редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна ЕТ „Костадинов – Я. А.” гр.Бургас - редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Комфорт” ООД гр.Бургас – редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „София бус” ООД гр.София, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

        АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Т.: Моля да имате предвид, че в определение № 1676/03.08.2009 г., с което сте отменил определението за приключване на устните състезания е допусната грешка, а именно: посочено е, че съдът е разгледал адм. дело № 1614/2009 г. Всъщност номера на делото е същия, но годината на образуването му е 2007 г. По тези съображения, моля, да постановите допълнително определение, с което да поправите тази неточност.

 

Съдът намира искането на адв. Т. за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОПРАВЯ определение № 1676 от 03.08.2009 г. като наред шести отгоре надолу вместо адм. дело „1614/2009 г.” да се чете „1614/2007 г.”.

 

АДВ. Т.: Нямам процесуални искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид становището на процесуалния представител на „Ентуртранс” ООД и като намира, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Т.: Считаме, че така подадената жалба срещу заповед № 1537/28.12.2004 г. на кмета на община Бургас е неоснователна предвид, че се иска нейната нищожност. В кориците на делото има заповед № 33/13.01.2005 г. на кмета на община Бургас, в която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповеди № 1538 и № 1537 от 28.12.2004 г. е взето предвид, че при изпълнението на последната не са публикувани всички изисквания и условия по организацията на превозите – разписания и друга поясняваща информация за автобусните линии. Закона дава право на неопределен брой членове да участват в такава процедура. Така направеното обжалване от „Бургасбус” ЕООД за нищожност на заповед № 1537/28.12.2004 г. накара много от превозвачите да изпаднат в сложна ситуация при изпълнение на маршрутите, тъй като те използват стари разписания на общината и Комисията по ценни книжа им отказва билети.

Считам жалбата за неоснователна и моля да я отмените.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: