ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 02.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на втори ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 1610 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д.А. от АК - Бургас, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Постъпило е писмо от ТД на НАП – Бургас с вх. № 10059/25.09.2017 г., към която е приложена служебна бележка за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

 

АДВ. А.: Запозната съм с докладваното писмо. Задължението е платено и по наша молба е издадено Постановление за прекратяване на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ № 83/26.10.2017 г., за което днес представям копие от постановлението.

Считам, че ако приемете като доказателство представената служебна бележка относно компетентността на органа от ТД на НАП и доколкото нямаме данни г-жа Ирина Димова да не е упълномощена редовно, моля да прекратите делото поради липса на интерес. При евентуалност водим свидетел, който се намира извън залата и моля да се разпита днес.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес докладваната служебна бележка и представените от адв. А. документи, като доказателства по делото.

Пристъпва към разпит на водения свидетел.

 

Свидетелят бе въведен в съдебната зала.

СНЕМА самоличността на свидетеля както следва:

В.Н.Д.– ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела със страните по делото.

 

Свидетелката ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д.НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Към момента работя в магазин за обувки, в гр. Бургас.

Дружеството З.“ ЕООД ми е известно. Управител на дружеството е Кръстьо Димитров Дъбов, който е мой съпруг. Дейността на това дружество е тип зоопарк, където има много видове животни и дейността е грижа за видовете животни. Това е парк за отдих за всички посетители. Грижи се за прехраната и здравословното състояние на животните. Има много видове животни, птици, хищници, тревопасни, има редки животни, които се срещат рядко – бяло кенгуру, бели вълци, бели платинени лисици, които са редки и ценни видове, които представляват интерес и за други зоопаркове и са идвали да ги видят. Местонахождението на животните е в  овощна градина, в гр. Бургас, кв. „Черно море“, където е запазена естествената природа и между самите дървета са разположени клетките на животните и са съхранени естествените условия за животните, което води до много благоприятни условия за живот и за размножаване.

З.“ ЕООД има охранителна система. Тя е тип „СОТ“, с позвъняване и камери за наблюдение. Този зоопарк е разположен в овощната градина, която е около 100 декара, а зоопарка обхваща около 20 декара. Зоопаркът е ограден, като на входа има павилион в който се продават билетчета. Има служителка, която продава билетите, в рамките на работното време на зоопарка. Има касов апарат, с помощта на който става продажбата за деня. Има два вида цени - билет за възрастен от 5 лв. и билет за деца – 3 лв. Цените бяха валидни и през месец юни на 2017 година.

Многократно сме правили инструктажи и сме обръщали внимание на служителката, че за всеки продаден билет трябва да издава касова бележка. По настоящото дело, относно издадената заповед за наложена административна мярка, мен ми е известно, че в момента, в който е свършила ролката за касовите бележки и когато касиерката е трябвало да я подмени, тя се е затруднила, тъй като е над 70 годишна. Не е могла да смени ролката и затова е решила да не издаде касов бон, а след това да потърси помощ за смяна на ролката, но в този момент е била извършена проверката. Касиерката, която към месец юни 2017 г. е била касиер в З.“ ЕООД, се казва по документи С.Б..

Грижата за животните е целогодишна. Затова разчитаме лятото да работим, за да може след това да подготвим зимния период за закупуване на зърно, пшеница, слънчоглед, за да ги изхранваме и различни видове зеленчуци. Има изградени къщички от естествени материали и ги прибираме в тези къщички в студеното време.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А. ЗАЯВЯВА: Зоопаркът има един вход, който е за посетители. Влиза се само от едно място.

Касовият апарат е свързан с НАП и има необходимите документи за сервиз и поддръжката му.

Когато дойдоха от НАП, запечатаха павилиончето за продажба на билети и централния портал на зоопарка. Ние се обърнахме с молба към тях да проявят разбиране, тъй като има живи същества, нуждаещи се от храна и грижи ежедневно. Пояснихме, че 80% от животните очакваха поколение и се нуждаеха от допълнителна медицинска помощ. Органите на НАП казаха, че ще спазят закона и ще затворят обекта, като това не ги интересува, след което ги уведомихме, че ако постъпят по този начин, няма да оставим животните и ще уведомим медиите. На следващия ден медиите бяха изнесли факти за случилото се.

Служителката е уволнена веднага след случая с неиздаването на фискална касова бележка при проверката на НАП.

Имаме предварително договорени групови посещения, в резултат на което се налага заплащане на неустойки от наша страна. Имаше такива договорени групови посещения. Със запечатването на обекта бе осуетено посещението на предварително уговорените такива групи.

Има една обща ограда за 100-те декара на овощната градина и няма допълнителни вътрешни ограждения на зоопарка.

 

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелката беше освободена.

 

Съдът, като съобрази днес приетите писмени доказателства и с оглед направеното искане от страна на жалбоподателя за прекратяване на настоящото производство, намира, че следва да бъде дадена възможност на ответната страна, в 7-дневен срок от съобщението да заяви становището си по приетите в днешното съдебно заседание доказателства и по искането за прекратяване на съдебното производство.

По изложените съображения, съдът намира, че не следва да приключва съдебното дирене в днешно съдебно заседание, с оглед на възможността страните да сочат и други доказателства.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2017 г. от 11.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

На ответника да се изпрати нарочно съобщение с указанията и предоставения им 7-дневен срок за изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: