ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 01.10                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1605 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мултибранд”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Мултибранд” ЕООД против Заповед №483/18.04.20013 година на директора на ТД на НАП-Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗДДС за нарушение на чл.185, ал.1-5 от ЗДДС във връзка чл.188 във връзка с чл.60, ал.1 от АПК е наложена принудителна административна мярка - запечатване на обект – магазин „стоп шоп”, находящ се в гр.Бургас, к-с Славейков, бл.150 за срок от един месец.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата на посочените в нея основания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата:

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата. Считам, че незаконосъобразно е определен срока за налагане на Принудителна административна мярка. Считам, че така изложените фактически основния и мотивите за срока са несъстоятелни и несъобразени с конкретиката на случая. Считам, че съвсем формално е цитиран принципа на съразмерност, при формиране мотивите на административния орган. Предвид горното моля да отмените така издадената заповед като неправилна и незаконосъобразна. Моля за присъждане на направените разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: