ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 04.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на четвърти октомври                               две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1603 по описа за 2017 година.                 

 

    На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Г.М., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на Б.Г.М. против  Заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0769-001324/22.05.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас,  с която за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е прекратена регистрацията на МПС, иззето е свидетелството за регистрацията му и са свалени два броя регистрационни табели №А9730МХ.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, не оспорваме законосъобразността на издадената ПАМ. Оспорваме нейния размер и моля същият да бъде намален в рамките на 6 месеца, т.е прекратяване на регистрацията на МПС да бъде намалено за срок от 6 месеца, имайки предвид, че дъщерята на моя доверител е пълен инвалид, за което представих документ от ТЕЛК комисия и автомобилът постоянно му трябва , за да я откарва с колата до болница. Аз моля съдът да постанови решение, с което да намали наложеното наказание прекратяване на регистрация на МПС за срок от 6 месеца издадено от началника на КАТ- Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: