ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На шестнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 159 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., редовно упълномощени от по-рано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените  решението, с което е определен тарифен номер, различен от този, посочен от дружеството-декларатор като неправилно и незаконосъобразно по съображенията, които сме изложили, както в сезиращата съда жалба и множеството допълнения към нея, така и в множеството писмени бележки и становища.

Моля да ни присъдите направените разноски.

Моля да съобразите и доводите и съображенията така, както сме ги изразили при първоначалното разглеждане на жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Видно от решението на Върховен административен съд решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” е издадено от компетентен орган, в предвидените от закона форма и срок, съгласно изискванията на ЗАНН и Закона за митниците. Същото е обосновано издадено е след изготвяне на митническа лабораторна експертиза и становище на дирекция „Тарифна политика”, поради което моля същото да бъде потвърдено.

Изцяло сме оспорили заключението на допусната и изслушана в съдебно заседание съдебно-химическа експертиза.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Подробни съображения сме изложили в писмените бележки при първоначалното разглеждане на делото по същество.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: