ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1598 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:27 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Ж.П., редовно уведомена, не се явява. За нея адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКОТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт М., с пълномощно по делото. 

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Нямахме възможност да доведем допуснатите свидетели в днешното съдебно заседание, като поддържам искането за техния разпит и моля да ни се предостави възможност да ги доведем в следващото съдебно заседание. Правя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси формулирани в писмена молба, която представям с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се допусне исканата експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА исканата от процесуалния представител на жалбоподателя съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулираните в молбата представена в днешното съдебно заседание.

 ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 450лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

С оглед необходимостта за събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2017г. от 10,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: