ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1596 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Г.Г.,  редовно уведомен, се явява лично.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Главен директор на главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед №Л-6525/27.06.2014 г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител, издадена от Главния директор на главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

Ответникът е представил писмен отговор по жалбата, с който моли съдът да я отхвърли.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата си.

Няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Също няма да соча доказателства.

Поддържам писмения отговор.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОАДТЕЛЯТ Г.: Моля да бъде отменена заповедта, с която ми е наложено дисциплинарно наказание.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: