ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 1596 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Е.П.К., редовно уведомена, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

За жалбоподателите  Колю Г.К. и Н.Д.Д., редовно уведомени, се явява адвокат И., с пълномощно по делото.

За жалбоподателяЕл Би Джей” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат И., с пълномощно по делото.

За ответник Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, представител не се явява.

За заинтересованата страна Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

Постъпило е изисканото от Министерство на регионалното развитие и благоустройство писмо, в което се посочва, че министерството никога не е възлагало заснемане на морски плажа „Хармани”, находящ се в землището на гр. Созопол.

АДВОКАТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представеното от Министерство на регионалното развитие и благоустройство писмено доказателство.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана и отмените обжалваната заповед. Ще изложа съображенията си в писмени вид.

 

АДВОКАТ И.: Да уважи жалбата на доверителите ми като основателна и доказана. В случай, че уважите жалбата, претендираме разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбите като неоснователна и недоказана. Видно от представените по делото доказателства има съставен акт за изключителна държавна собственост, с който Държавата се легитимира като собственик. Безспорно жалбоподателите също представят доказателства за правна собственост върху имотите, предвид на което е налице спор за материално право,  който не може да бъде разрешен в настоящото производство. На административния орган – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, не са му дадени правомощия да преценя  кой от собствениците да вписва в регистъра към одобрената кадастрална карта.

По тези съображения жалбите са неоснователни и недоказани  и моля да бъдат отхвърлени.

Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: