ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1590 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Л.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Л.Б. против Заповед № РД-1133/30.05.2013 година на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с която на основание чл.89, ал.1; чл.92, ал.1; чл.97,ал.1; чл.89, ал.2, т.1 и 2 и чл.90, ал.1, т.1 от ЗДСл е наложено дисциплинарно наказание „забележка”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо съдия, жалбата  е неоснователна и моля да оставите без уважение. Няма да соча нови доказателства и няма да правя нови доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо съдия, днес сме се събрали да разгледаме делото на Х.Б. против заповедта, с която и е наложено дисциплинарно наказание „забележка”. Предвид представените доказателства по делото процедурата е спазена, извършена е при стриктно спазване на Закона за държавния служител и тази санкция е в резултат на системно допускане на технически грешки в документи за Европейската комисия. Предвид на горното, моля да потвърдите обжалваната Заповед на  Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: