ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  158  по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Д., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.П., редовно призована, не се явява.

 

За жалбоподателите се явява адвокат Д.К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.П., редовно призована, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.П., редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Л.П., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

               

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на М.Г.Д. и М.С.П. против заповед № 2759/09.10.2013 г. на заместник-кмет „УТС”, Община Бургас, с която е наредено премахването на незаконен строеж: „Плътна ограда” с дължина 12.00 метра и височина 2.00 метра, находящ се в УПИ ХVІ-1320, кв.116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 070779.608.256 по КК на гр. Бургас, с административен адрес ул.„Проф. Асен Златаров” № 43, гр.Бургас.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Поддържам и направеното от нас доказателствено искане. Водим и един свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Считам, че жалбата е неоснователна и моля да бъде отхвърлена като такава.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П. – Жалбата е абсолютно неоснователна. Считам, че заповедта е законосъобразна и моля да я оставите в сила. Представям писмено становище. Моля да имате предвид изложеното в становището. Считам, че искането за разпит на свидетели е неприложимо в случая и абсолютно ненужно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА В.П. – Намирам жалбата за неоснователна. Считам, че заповедта е законосъобразна и моля да я оставите в сила. Моля да имате предвид и представеният писмен отговор от другата заинтересована страна А.П..

 

АДВОКАТ К. И ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Моля да ни се предостави възможност да се запознаем с отговора на заинтересованите страни, за да изразим становище.

 

Съдът ДАВА възможност на страните да се запознаят със писмения отговор на заинтересованите страни и да изразят становище:

 

АДВОКАТ К. - В отговора е цитирана правна уредба, която е от компетентността на съда да тълкува и приложи в настоящия спор.

Поддържам искането за разпит на свидетел, с което считам, че ще се установяват факти от значение за делото. Свидетелят е съсед – Р. Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Запознах се с писмения отговор, нямам какво да добавя към становището ми преди малко.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

         Съдът, счита искането от жалбоподателите за разпит на свидетел за основателно, поради което и допуска същия.

 

В залата е въведен свидетеля Б..

 

         Съдът пристъпва към разпит на свидетеля, като снемане самоличността му, както следва:

Р. Щ. Б. – 63 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без роднински връзки с жалбоподателите и заинтересованите страни.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от ГПК, за даване на неверни свидетелски показания.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К. – Позната ли Ви е сградата на жалбоподателите, находяща се ул. „Проф. Асен Златаров” № 43 гр. Бургас? От кога живеете на тази улица?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. – Живея на ул. „ Проф. Асен Златаров” 42 и познавам съседните сгради. От 88-ма година, когато се ожених за В.Б. и от тогава живея на този адрес.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К. – Знаете ли да е ограден имота на този адрес?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. – Винаги е имало ограда, от както съм отишла. Къщата е с друг изглед. Оградата беше дървена някаква. С времето после боята падна и преди 5-6 години, смениха някакви греди и я пребоядисаха.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Миналата година да знаете да са сменяни елементи на оградата? Да е правено нещо ново по нея?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. – Миналата година – не. Преди 4-5 години смениха нещо. Гредите бяха изгнили с времето и пребоядисаха оградата. Не е нещо да копаят. Аз лично не съм видяла.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Какво представлява тази ограда? Как изглежда? Можете ли да ни я опишете?

 

         ОТГОВОР НА СВ. Б. – Висока е оградата, каквито и другите къщи имат. Плътна е оградата, в сиво боядисана. Висока е около 2 метра.

 

АДВОКАТ К. – Нямам  повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Бихте ли ни казали каква е била предходната, старата конструкция на оградата, преди боядисването?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. - То няма старо и ново, тя ограда е една. И една и съща ми се вижда. Смениха някаква дървения, греди, но не мога да кажа точно.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля снимка на оградата от стр. 58 от делото.

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Така ли е изглеждала оградата винаги, още от 88-ма година?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. – Да. Тя и сега е такава. За плъзгащите елементи не мога да кажа, но предполагам, че е било така, защото те си имат две-три коли и те влизат-излизат непрекъснато.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. КЪМ СВ. Б. – Считате, че конструктивно оградата не е променяна от 88-ма година. Винаги си е била на релса и е изглеждала така?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. - Да.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П. – Имам въпрос към свидетелката – Къде работите в момента? Кой ви е началник?

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. - Във фирмата „Сладко и солено”. Началник ми е С.С., която е снаха на М.П., и съпруга на М.Д..

 

ВЪПРОС НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П. – Работите при авторите на незаконната ограда. През 88-ма година, след като сте дошли в квартала, каква беше конфигурацията на парцела? Стари, нови сгради, с огради, без огради? Там беше и старата къща.

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. – Сградата си беше там и оградата, Старата къща не я помня.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П. - Старата къща е съборена през 94-та година по разпореждане на Общината, като застрашаваща. А сега съществуващата сграда е незаконна по същество. Строителството на новата започна през 91-92 година в разградения имот. Ограда нямаше. Тази ограда е от 2012 година, юли-август. Освен това нивелираха двора, изкорениха кипарис, смокини и два люляка и направиха частен паркинг, като по този начин изцяло заграбиха имота. Така, че думите на госпожата са абсолютно лъжесвидетелство.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П. – Поддържам казаното от А.П.. Ако от 88-ма година Р. Б. живее там, как не си спомня в съседния парцел, какво е имало и че е имало друга постройка и тази ограда, която беше дървена, след това нямаше ограда и след което се изгради ограда от метална мрежа от фирма „Актив” ЕООД, която извършва строителни работи. Могат да се докажат. Един от собствениците живее срещу имота, които могат да докажат това.

Вие ако живеете там, твърдите ли, че тази масивна, метална, плъзгаща се ограда съществува от 88-ма година? И как дървото се пребоядиса във сиво.

 

ОТГОВОР НА СВ. Б. – Дървото си беше боядисано в сиво.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П. – Трябва да се бори със собствената си съвест. Считам, че трябва да заведа дело за лъжесвидетелство.

 

Предвид липсата на други въпроси към свидетеля, същия беше освободен от съда и напусна залата.

 

АДВОКАТ К. – Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Ако заинтересованите страни могат да се снабдяват с протоколи от строителни дейности, които са извършени в имота, моля да ги представят с цел да се докаже че имота е бил разграден.

Считам, че свидетелските показания не следва да се кредитират, тъй като са противоречиви.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П. – Ще представим по делото всякакви възможни протоколи, заповеди, с които да докажем, че действително са съществуват други сгради и че ограда не е имало.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П. – Придържам се към становището на А.П..

 

Съдът, счита, че на заинтересованите страни следва да се ПРЕДОСТАВИ възможност в 14-дневен срок от днешно съдебно заседание да ангажират писмени доказателства и да направят доказателствени искания.

УКАЗВА на страните, че в 14-дневен срок, следва да изчерпят доказателствените си искания.

 

Поради липса на доказателствени искания за днешно съдебно заседание и предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.05.2014 година от 11:20 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: