ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1588 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Представям и моля да приемете като писмени доказателства по делото заверени преписи от следните фактури: № 0000000001/17.03.2010 г., издадена на „Елистон” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 100 лева; № 0000000002/20.06.2010 г., издадена на „Анимал комерс” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1000 лева; № 0000000003/21.06.2010 г., издадена на „Дасифарм” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 75 лева; № 0000000004/22.06.2010 г., издадена на „КИМ-Ч.М.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000005/22.06.2010 г., издадена на „Гранд груп” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 200 лева; № 0000000006/22.06.2010 г., издадена на „Жаклин – М.Я.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000007/22.06.2010 г., издадена на „Дим груп 09” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000008/28.06.2010 г., издадена на „Мери-М.В.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лева; № 0000000009/28.06.2010 г., издадена на „Идея 8284” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 75 лева; № 0000000010/18.06.2010 г., издадена на „Стилсити” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 750 лева; № 0000000011/28.06.2010 г., издадена на „Комет Експрес Бургас” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000012/22.06.2010 г., издадена на „Танго-МВ” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 800 лева; № 0000000013/14.06.2010 г., издадена на „ИПС-Инженеринг” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 300 лева; № 0000000014/30.06.2010 г., издадена на „Калудов 2009” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1200 лева; № 0000000015/13.12.2010 г., издадена на „Призма МДЖИ” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 80 лева; № 0000000016/17.12.2010 г., издадена на „Стилсити” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 750 лева; № 0000000017/17.12.2010 г., издадена на „ИПС-инженеринг” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 300 лева; № 0000000018/22.12.2010 г., издадена на „БОЖ-МАР плод” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 125 лева; № 0000000019/22.12.2010 г., издадена на „НИККА” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 150 лева; № 0000000020/27.12.2010 г., издадена на „С. фрукт” ООД, с предмет консултантска услуга, на стойност 55 лева; № 0000000021/27.12.2010 г., издадена на „Атрим” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 2200 лева; № 0000000022/27.12.2010 г., издадена на „Дип трейд” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 150 лева; № 0000000023/27.12.2010 г., издадена на „Строй консулт груп” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 160 лева; № 0000000024/27.12.2010 г., издадена на „Д.Ж.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 220 лева; № 0000000025/27.12.2010 г., издадена на „Мира-И.Н.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 100 лева; № 0000000026/27.12.2010 г., издадена на „Степ-2007” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 300 лева; № 0000000027/27.12.2010 г., издадена на „СИТИ 2002” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1800 лева; № 0000000028/28.12.2010 г., издадена на „Надежда – Г.Г. Г.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 100 лева; № 0000000029/30.12.2010 г., издадена на „Дрес консулт” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 210 лева; № 0000000030/30.12.2010 г., издадена на „Аквапол” ЕООД, с предмет годишна такса, на стойност 200 лева; № 0000000031/30.12.2010 г., издадена на „Брюц” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 100 лева; № 0000000032/30.12.2010 г., издадена на „ВЕН” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 75 лева; № 0000000033/30.12.2010 г., издадена на „Вълкачовски-8127” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 125 лева; № 0000000034/30.12.2010 г., издадена на ЕТ „Кейт-С.К.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лева; № 0000000035/30.12.2010 г., издадена на „Гранд” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 1000 лева; № 0000000036/30.12.2010 г., издадена на „Митос-64” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 50 лева; № 0000000037/30.12.2010 г., издадена на „Помпозо” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 50 лева; № 0000000038/30.12.2010 г., издадена на „Юро пласт” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1000 лева; № 0000000039/30.12.2010 г., издадена на „Сънилифт-Слънчев бряг” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 2000 лева; № 0000000040/30.12.2010 г., издадена на „МСГ-2008” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 100 лева; № 0000000041/30.12.2010 г., издадена на „Марко груп” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 200 лева; № 0000000042/30.12.2010 г., издадена на ЕТ „К.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 150 лева; № 0000000043/30.12.2010 г., издадена на „Дидема-Г” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1500 лева; № 0000000044/30.12.2010 г., издадена на „Маркони” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 100 лева; № 0000000045/30.12.2010 г., издадена на „Нигома” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 720 лева; № 0000000046/30.12.2010 г., издадена на „Флоранс” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 60 лева; № 0000000047/11.04.2011 г., с получател „Капитал Бургас” ЕООД, с предмет годишна такса, на стойност 400 лв.; № 0000000048/15.07.2011 г., с получател ЕТ „ИПСМУ Д-р Х.А.”, с предмет счетоводна услуга, на стойност 450 лв.; № 0000000049/30.09.2011 г., с получател „Надежда-Г.Г. Г.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 100 лв.; № 0000000050/24.10.2011 г., с получател „БОЖ-МАР ПЛОД” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 125 лв.; № 0000000051/28.11.2011 г., с получател „ДИП ТРЕЙД” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 150 лв.; № 0000000052/27.12.2011 г., с получател „ИПС-Инженеринг” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 600 лв.; № 0000000053/27.12.2011 г., с получател „Капитал Бургас” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 400 лв.; № 0000000054/27.12.2011 г., с получател „Дрес консулт” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 720 лв.; № 0000000055/20.12.2011 г., с получател „Призма МДЖИ” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 160 лв.; № 0000000056/28.12.2011 г., с получател „Мелани-МЦ” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 600 лв.; № 0000000057/28.12.2011 г., с получател „СТЕП-2007” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 300 лв.; № 0000000058/28.12.2011 г., с получател „Строй консулт груп” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 540 лв.; № 0000000059/28.12.2011 г., с получател „Дасифарм” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 75 лв.; № 0000000060/28.12.2011 г., с получател „Идея 8284” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 75 лв.; № 0000000061/28.12.2011 г., с получател „КИМ – Ч.М.” ЕТ, с предмет счетоводна услуга, на стойност 50 лв.; № 0000000062/28.12.2011 г., с получател „Жаклин – М.Я.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000063/28.12.2011 г., с получател „МЕРИ – М.В.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000064/28.12.2011 г., с получател „Дим груп 09” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000065/28.12.2011 г., с получател „Комет Експрес Бургас” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000066/28.12.2011 г., с получател „Хайс 2010” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 70 лв.; № 0000000067/28.12.2011 г., с получател „С. фрукт” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 25 лв.; № 0000000068/28.12.2011 г., с получател „Анимал комерс” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 1600 лв.; № 0000000069/28.12.2011 г., с получател „ВЕН” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 75 лв.; № 0000000070/28.12.2011 г., с получател ЕТ „Н.К.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 150 лв.; № 0000000071/28.12.2011 г., с получател „Митос-64” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000072/28.12.2011 г., с получател „Марко груп” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 200 лв.; № 0000000073/28.12.2011 г., с получател „Паста бокс” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 25 лв.; № 0000000074/28.12.2011 г., с получател „Сънилифт-Слънчев бряг” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 500 лв.; № 0000000075/28.12.2011 г., с получател „Юро пласт” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1200 лв.; № 0000000076/28.12.2011 г., с получател „Помпозо” ООД, с предмет: счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000077/28.12.2011 г., с получател „Ортосан” ООД ГПСМП, с предмет счетоводна такса, на стойност 35 лв.; № 0000000078/28.12.2011 г., с получател „Смарт пропертис” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1300 лв.; № 0000000079/28.12.2011 г., с получател „Резвая – Д.П.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 1600 лв.; № 0000000080/28.12.2011 г., с получател „Аквапол” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 200 лв.; № 0000000081/28.12.2011 г., с получател „Брадърс-09” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 400 лв.; № 0000000082/28.12.2011 г., с получател „Калудов 2009” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 60 лв.; № 0000000083/28.12.2011 г., с получател „МСГ-2008” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 100 лв.; № 0000000084/28.12.2011 г., с получател „Флоранс” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 60 лв.; № 0000000085/28.12.2011 г., с получател „Стилсити” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1600 лв.; № 000000086/28.12.2011 г., с получател „Вълкачовски-8127” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 125 лв.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Считам че въпросните фактури са новосъставени за целите на съдебното обжалване и също така нямат в този смисъл достоверна дата. Заявявам че в хода на ревизията на ревизиращия екип при посещение в офиса на фирмата са предоставени други фактури, които те са отмятали фактура по фактура и са съпоставяли с тези фактури в хронологичната ведомост от 2010 г. и 2011 г. По тази причина за изясняване на фактическата обстановка по спора и обстоятелствата, тъй като считам, че въпросите фактури са с невярно съдържание, моля да допуснете до разпит свидетели, които са посетили офиса на жалбоподателя и са съпоставили въпросните фактури и могат да установят обстоятелството, че същите не са били представени за копиране, за да се приложат към преписката. Това са лица Д.Н.Ж. и С.Д.Д. с месторабота ТД на НАП Бургас, офис Сливен.

АДВОКАТ М.: По направеното искане за допускане на гласни доказателства, предоставям на съда. Ще помоля, в случай, че допуснете до разпит посочените свидетели, да допуснете и жалбоподателя и той да си изрази мнението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание заверени преписи от фактури с номера, подробно посочени по-горе в протокола.

Следва да бъде уважено и искането на пълномощника на ответника за събиране на гласни доказателства, тъй като същият спори относно датата на издаване на представените в днешно съдебно заседание фактури. Указва на жалбоподателя, че не съществуват процесуални пречки за изразяване в хода на процеса и на становище относно представените от него доказателства, тъй като това становище би било относимо към предмета на спора.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от следните фактури: № 0000000001/17.03.2010 г., издадена на „Елистон” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 100 лева; № 0000000002/20.06.2010 г., издадена на „Анимал комерс” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1000 лева; № 0000000003/21.06.2010 г., издадена на „Дасифарм” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 75 лева; № 0000000004/22.06.2010 г., издадена на „КИМ-Ч.М.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000005/22.06.2010 г., издадена на „Гранд груп” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 200 лева; № 0000000006/22.06.2010 г., издадена на „Жаклин – М.Я.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000007/22.06.2010 г., издадена на „Дим груп 09” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000008/28.06.2010 г., издадена на „Мери-М.В.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лева; № 0000000009/28.06.2010 г., издадена на „Идея 8284” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 75 лева; № 0000000010/18.06.2010 г., издадена на „Стилсити” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 750 лева; № 0000000011/28.06.2010 г., издадена на „Комет Експрес Бургас” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 50 лева; № 0000000012/22.06.2010 г., издадена на „Танго-МВ” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 800 лева; № 0000000013/14.06.2010 г., издадена на „ИПС-Инженеринг” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 300 лева; № 0000000014/30.06.2010 г., издадена на „Калудов 2009” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1200 лева; № 0000000015/13.12.2010 г., издадена на „Призма МДЖИ” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 80 лева; № 0000000016/17.12.2010 г., издадена на „Стилсити” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 750 лева; № 0000000017/17.12.2010 г., издадена на „ИПС-инженеринг” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 300 лева; № 0000000018/22.12.2010 г., издадена на „БОЖ-МАР плод” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 125 лева; № 0000000019/22.12.2010 г., издадена на „НИККА” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 150 лева; № 0000000020/27.12.2010 г., издадена на „С. фрукт” ООД, с предмет консултантска услуга, на стойност 55 лева; № 0000000021/27.12.2010 г., издадена на „Атрим” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 2200 лева; № 0000000022/27.12.2010 г., издадена на „Дип трейд” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 150 лева; № 0000000023/27.12.2010 г., издадена на „Строй консулт груп” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 160 лева; № 0000000024/27.12.2010 г., издадена на „Д.Ж.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 220 лева; № 0000000025/27.12.2010 г., издадена на „Мира-И.Н.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 100 лева; № 0000000026/27.12.2010 г., издадена на „Степ-2007” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 300 лева; № 0000000027/27.12.2010 г., издадена на „СИТИ 2002” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1800 лева; № 0000000028/28.12.2010 г., издадена на „Надежда – Г.Г. Г.” ЕТ, с предмет абонаментна такса, на стойност 100 лева; № 0000000029/30.12.2010 г., издадена на „Дрес консулт” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 210 лева; № 0000000030/30.12.2010 г., издадена на „Аквапол” ЕООД, с предмет годишна такса, на стойност 200 лева; № 0000000031/30.12.2010 г., издадена на „Брюц” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 100 лева; № 0000000032/30.12.2010 г., издадена на „ВЕН” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 75 лева; № 0000000033/30.12.2010 г., издадена на „Вълкачовски-8127” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 125 лева; № 0000000034/30.12.2010 г., издадена на ЕТ „Кейт-С.К.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лева; № 0000000035/30.12.2010 г., издадена на „Гранд” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 1000 лева; № 0000000036/30.12.2010 г., издадена на „Митос-64” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 50 лева; № 0000000037/30.12.2010 г., издадена на „Помпозо” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 50 лева; № 0000000038/30.12.2010 г., издадена на „Юро пласт” ЕООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 1000 лева; № 0000000039/30.12.2010 г., издадена на „Сънилифт-Слънчев бряг” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 2000 лева; № 0000000040/30.12.2010 г., издадена на „МСГ-2008” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 100 лева; № 0000000041/30.12.2010 г., издадена на „Марко груп” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 200 лева; № 0000000042/30.12.2010 г., издадена на ЕТ „К.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 150 лева; № 0000000043/30.12.2010 г., издадена на „Дидема-Г” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1500 лева; № 0000000044/30.12.2010 г., издадена на „Маркони” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 100 лева; № 0000000045/30.12.2010 г., издадена на „Нигома” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 720 лева; № 0000000046/30.12.2010 г., издадена на „Флоранс” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 60 лева; № 0000000047/11.04.2011 г., с получател „Капитал Бургас” ЕООД, с предмет годишна такса, на стойност 400 лв.; № 0000000048/15.07.2011 г., с получател ЕТ „ИПСМУ Д-р Х.А.”, с предмет счетоводна услуга, на стойност 450 лв.; № 0000000049/30.09.2011 г., с получател „Надежда-Г.Г. Г.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 100 лв.; № 0000000050/24.10.2011 г., с получател „БОЖ-МАР ПЛОД” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 125 лв.; № 0000000051/28.11.2011 г., с получател „ДИП ТРЕЙД” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 150 лв.; № 0000000052/27.12.2011 г., с получател „ИПС-Инженеринг” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 600 лв.; № 0000000053/27.12.2011 г., с получател „Капитал Бургас” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 400 лв.; № 0000000054/27.12.2011 г., с получател „Дрес консулт” ЕООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 720 лв.; № 0000000055/20.12.2011 г., с получател „Призма МДЖИ” ООД, с предмет абонаментна такса, на стойност 160 лв.; № 0000000056/28.12.2011 г., с получател „Мелани-МЦ” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 600 лв.; № 0000000057/28.12.2011 г., с получател „СТЕП-2007” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 300 лв.; № 0000000058/28.12.2011 г., с получател „Строй консулт груп” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 540 лв.; № 0000000059/28.12.2011 г., с получател „Дасифарм” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 75 лв.; № 0000000060/28.12.2011 г., с получател „Идея 8284” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 75 лв.; № 0000000061/28.12.2011 г., с получател „КИМ – Ч.М.” ЕТ, с предмет счетоводна услуга, на стойност 50 лв.; № 0000000062/28.12.2011 г., с получател „Жаклин – М.Я.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000063/28.12.2011 г., с получател „МЕРИ – М.В.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000064/28.12.2011 г., с получател „Дим груп 09” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000065/28.12.2011 г., с получател „Комет Експрес Бургас” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000066/28.12.2011 г., с получател „Хайс 2010” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 70 лв.; № 0000000067/28.12.2011 г., с получател „С. фрукт” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 25 лв.; № 0000000068/28.12.2011 г., с получател „Анимал комерс” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 1600 лв.; № 0000000069/28.12.2011 г., с получател „ВЕН” ООД, с предмет счетоводна услуга, на стойност 75 лв.; № 0000000070/28.12.2011 г., с получател ЕТ „Н.К.”, с предмет счетоводна такса, на стойност 150 лв.; № 0000000071/28.12.2011 г., с получател „Митос-64” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000072/28.12.2011 г., с получател „Марко груп” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 200 лв.; № 0000000073/28.12.2011 г., с получател „Паста бокс” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 25 лв.; № 0000000074/28.12.2011 г., с получател „Сънилифт-Слънчев бряг” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 500 лв.; № 0000000075/28.12.2011 г., с получател „Юро пласт” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1200 лв.; № 0000000076/28.12.2011 г., с получател „Помпозо” ООД, с предмет: счетоводна такса, на стойност 50 лв.; № 0000000077/28.12.2011 г., с получател „Ортосан” ООД ГПСМП, с предмет счетоводна такса, на стойност 35 лв.; № 0000000078/28.12.2011 г., с получател „Смарт пропертис” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1300 лв.; № 0000000079/28.12.2011 г., с получател „Резвая – Д.П.” ЕТ, с предмет счетоводна такса, на стойност 1600 лв.; № 0000000080/28.12.2011 г., с получател „Аквапол” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 200 лв.; № 0000000081/28.12.2011 г., с получател „Брадърс-09” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 400 лв.; № 0000000082/28.12.2011 г., с получател „Калудов 2009” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 60 лв.; № 0000000083/28.12.2011 г., с получател „МСГ-2008” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 100 лв.; № 0000000084/28.12.2011 г., с получател „Флоранс” ООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 60 лв.; № 0000000085/28.12.2011 г., с получател „Силсити” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 1600 лв.; № 000000086/28.12.2011 г., с получател „Вълкачовски-8127” ЕООД, с предмет счетоводна такса, на стойност 125 лв.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Д.Н.Ж. и С.Д.Д., които да бъдат призовани на адрес по месторабота – ТД на НАП, Бургас, офис Сливен.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2015 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се призоват  допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: