ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1588 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.М., редовно уведомен, се представлява от адвокат М., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице М.Л..

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На  02.02.2015 г. по делото е постъпила молба, подадена от вещото лице М.Л., в която посочва, че не е успял да изготви и представи в срок възложената експертиза, поради неосигурен достъп до счетоводството на жалбоподателя в качеството му на ЕТ „Ка Си Мо” и „Сигма ММ” ЕООД, на което жалбоподателят е едноличен собственик, както и до счетоводствата на 70 дружества и еднолични търговци, които е водил през процесните периоди. Моли да му бъде предоставен срок за изготвяне на експертизата.

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение по молбата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза и като отчете липсата на други доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.04.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: