ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1585 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:17 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КОДИМА СТРОЙ” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас представител не се явява.

 

Не се явява вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 4992/20.05.2013 г. вещото лице инж. К.М., заявява, че не е успял да осъществи връзка с адвоката на жалбоподателя и не е изпълнил поставената задача за съдебно-техническата експертиза в срок и моли да му бъде дадена възможност  да се свърже с жалбоподателя  за събиране на необходимата информация и изготвяне на заключението, като делото бъде отложено за друга дата.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по възложената му експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице инж. К.М. да изготви и представи в срок заключение по възложената му съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: