ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1584 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ        П.В.Р., редовно уведомен, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Затвора – Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл. инспектор Д.Т., служител на Затвора – Бургас, с висше юридическо образование.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ИНСПЕКТОР Т.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е по реда на чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и  задържането под стража (ЗИНЗС).

Образувано е по жалба на П.В.Р., ЕГН **********,  подсъдим, с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, понастоящем в Затвора в гр. Бургас против заповед на началника на затвора – Бургас № 681/13.06.2017г., с която на основание чл.107, т.7, във вр. с чл.102,ал.2 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от седем денонощия“.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с административната преписка писмени доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Искам да помоля съда за нещо по-леко поради това, че в карцера условията са недопустими. Няма санитарен възел, няма вода, няма нищо. Само една вишка и е пълно с дървеници. Освен това, доколкото съм запознат с новите закони трябва нарушението да е системно, че да е за карцер. Аз съм признал, че телефонът е мой.

Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

ГЛ. ИНСПЕКТОР Т.: Заповедта е издадена в законовия срок. Искането се потвърждава с издадената Заповед № 230/16.03.2017 г. В процеса на проверката се е установило, че подсъдимият П.В.Р. е притежавал мобилен апарат марка „Самсунг”, с което същият е нарушил разпоредбите на чл. 96, т. 3 и чл. 97, т. 3 вр. с чл. 100, ал. 5 от ЗИНЗС. На основание дисциплинарното нарушение, законосъобразно е издадена заповед на началника на Затвора-Бургас за налагане на дисциплинарно наказание „лишаване от хранителна пратка за срок от 3 месеца”. Заповедта предоставям на съда като доказателствен материал.

Други доказателства на настоящия етап няма да соча. Моля да бъде прието и кредитирано всичко, което е приложено към административната преписка.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете, че следва да приеме представените с административната преписка и представените в съдебно заседание писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка и Заповед № 230/16.03.2017 г. на началника на Затвора – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Искам ако може нещо по-леко да ми бъде наложено.

ГЛ. ИНСПЕКТОР Т.: Възразявам по искането на жалбоподателя. Искането за подобно наказание отговаря на критериите, заложени за налагане на настоящото дисциплинарно наказание, а именно на системност и наказанието на подсъдимия е извънредно леко за цялостното му поведение в местата за лишаване от свобода. Изцяло поддържам становището визирано в заповедта на началника на Затвора - Бургас за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 101, т. 7 ЗИНЗС.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и на основание чл. 111, ал. 5 ще обяви решението си в съдебно заседание в 15,40 часа.

 

 

На именното повикване в 16,00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.В.Р. - редовно уведомен, явява се лично.

          За ОТВЕТНИКА – Началник на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, се явява Д.Т. – Гл. инспектор в Затвора гр. Бургас, с висше юридическо образование, с представено пълномощно.

 

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 16.00 часа.

 

Съдът ВРЪЧИ на страните препис от решението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,05 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: