ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.10.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело номер 1584 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Дуков.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Поморие, редовно призован, представител не се явява.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР ДУКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, с който са оспорени следните разпоредби от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Поморие – чл.12, ал.1 и ал.2, чл.13, ал.1, т.4, чл.16, ал.2 и чл.17, ал.3, т.3.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Представям списък на разноските.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 27 и л. 28 от делото.

 

Съдът констатира, че по делото не са представени доказателства, установяващи спазването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актова и чл. 28 от същия закон. Първата разпоредба касае провеждането на обществени консултации с граждани и юридически лица, а втората касае мотивирането на предложението за приемане на нормативния акт. По тази причина съдът счита, че ответникът следва да бъде задължен в определен срок да представи по делото такива доказателства или ако няма, да посочи това, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет Поморие в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства, установяващи спазването на чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове.

 

Поради необходимост от събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.11.2016г. от 10:10 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника с вменените му задължения.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: