ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 25.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Андрей Червеняков, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1579 по описа за 2014година.                 

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Я., редовно уведомен от преди, не се явява. За него се явява адвокат П. Г. М. ***, с пълномощно по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ по оспорване В.К.К., редовно призован, не се явява и не се представлява. Отразено е, че лицето не работи в община Несебър, като към върнатото по делото съобщение е приложена Заповед №81/15.09.2014година за прекратяване на трудовото правоотношение на В.К.. Призовката е връчена на 11.03.2015г. на домашния адрес на ответника чрез баща му, който е поел задължение да я предаде на адресата. С уведомление вх.№2894/24.03.2015 година връчителят на призовката при РС-Несебър – Д. Н.С., е уточнила, че призовката до В.К. ***.2015 година и описана в Книгата за получени и върнати призовки и съдебни книжа от други съдилища, а на 11.03.2015година е връчена чрез бащата на търсеното лице, който е поел задължението да я предаде на сина си.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска община Несебър, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

На именното повикване на второ четене в 13:08ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Я., редовно уведомен от преди, не се явява. За него се явява адвокат П. Георгиев М. ***, с пълномощно по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ по оспорване В.К.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска община Несебър, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

АДВОКАТ М.: Моля да дадете ход на делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че в открито съдебно заседание от 05.11.2014г. е докладвал делото без призоваване на ответника по оспорването В.К.К., поради което тези процесуални действия следва да бъдат повторно извършени отново.

Така мотивиран съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Производството е образувано по жалба А.С.Я. против Принудителна административна мярка „Преместване на пътно превозно средство-лек автомобил, за която е съставен Протокол № 15 от 27.06.2014г., издаден и подписан от служител на община Несебър - В.К.К.. Иска се от съда да отмени обжалваната принудителна мярка като незаконосъобразна.

С жалбата си, при условията на евентуалност, ако съдът приеме за незаконосъобразна или нищожна Принудителна административна мярка „Преместване на пътно превозно средство-лек автомобил, А.С.Я. предявява и иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 52 лева, изразяващи се в заплащане на наказателната такса за освобождаване на автомобила от наказателен паркинг, ведно със законната лихва за забава върху сумите, считано от 27.06.2014година, до окончателното изплащане.

Прави искане за събиране на доказателства.

 

Съдът УКАЗВА на ответника община Несебър, че има доказателствената тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът УКАЗВА на ищеца по иска с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, че е негова доказателствената тежест да докаже, че е претърпял имуществени вреди от оспорената Принудителна административна мярка „преместване на неправилно паркирано пътно превозно средство”, за което е издаден Протокол № 15 от 27.06.2014г., в размер от 52 лева.

 

Няма факти и обстоятелства, които да се признават от страните и да не се нуждаят от доказване.

 

Обявява за окончателен докладва по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА съгласно указания на съда  молба вх.№1737/19.02.2015година от ответника община Несебър, с доказателства по опис.

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение по доклада на делото и разпределената доказателствена тежест. Запознат съм с представените доказателства по делото. Да се приемат.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам възражение по доклада на делото. Запознат съм с представените доказателства по делото. Да се приемат.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните по делото, както и от „Слънчев бряг“ АД документи, като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам молбата за допускане на разпит на свидетели, като се отказваме от разпита на единия свидетел. Моля да бъде разпитана само свидетелката Я., която се намира извън залата.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам да бъде разпитана свидетелката.

 

Съдът намира направеното искане за гласни доказателства за допустимо и относимо поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА един свидетел на жалбоподателя за изясняване на обстоятелствата по делото.

 

ПРЕМИНАВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала. Снема самоличността на свидетелят, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, както и за възможността да се откаже от свидетелстване по силата на чл.166, ал.1, т.2 от ГПК,

 

Н.С.Я.-39години, неосъждана, без дела със страните.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Сестра съм на жалбоподателя. Желая да свидетелствам. Известна ми е наказателната отговорност. Обещавам да говоря истината.

За естеството на спора за налагане на ПАМ, а именно репатриране на автомобила на жалбоподателя знам, защото аз също пътувах с този автомобил от Сливен за Слънчев бряг, заедно с брат ми и приятелката му Цветелина. Брат ми има само една кола - тъмно червен Сеат „Толедо”, но не мога да кажа регистрационния му номер.

Мисля, че беше в края на месец юни – на 21 или 27 юни през 2014година, беше ден петък. Пътувахме от гр.Сливен за Слънчев бряг с идеята да изкараме почивните дни в Слънчев бряг на морето. В петък следобед пристигнахме в Слънчев бряг. Нямахме ангажирана нощувка и затова първо решихме да изкараме един плаж и после да уреждаме къде да пренощуваме. Брат ми караше автомобила. Той спря в покрайнините на комплекса. Това беше място където нямаше никакви ограничителни знаци забраняващи спирането. Аз също съм водач на МПС. Там където спря брат ми имаше паркирани и други автомобили, които бяха с местна регистрация. Имаше обособена и тротоарна площ оградена с дръвчета. Имаше и магазинна част, като от едното магазинче си купихме вода след като паркирахме и след това отидохме на плажа. Паркирахме на пътното платно. Не сме създавали пречки за другите автомобили или за пешеходците. Пред нас имаше паркиран автомобил и зад нас имаше такъв, а до предния десен калник на автомобила на брат ми имаше едно засадено дърво в саксия. Паркирахме към 14-15часа. Беше в светла част на денонощието, време подходящо за плаж. Паркирахме автомобила, купихме си вода от магазина и отидохме  на плажа. Не сме се бавили много на плажа, тъй като ни беше първи ден. На плажа да сме стояли  около час, час и половина. Като се върнахме обратно където бяхме паркирали колата, видяхме че други два автомобила паркирани пред нас и зад нас с бургаска регистрация са си там, а нашия го нямаше. Тъй като съм прокурор реших, че автомобилът е станал обект на престъпно посегателство. Въобще предположих, че може да е репатриран, тъй като  нямаше никакви знаци на това място, че се извършва репатриране или че е забранено паркирането, а и не сме създавали пречка за другите участници в движението, нито за пешеходците. Брат ми и приятелката му се поскараха малко, притеснихме се. Питахме момичето в магазина откъдето купихме водата, дали не е видяло нещо, но тя не знаеше какво се е случило, а и тя е на работа не може да следи какво става навън. После тръгнахме да търсим наказателния паркинг. С питане се ориентирахме накъде да вървим за да намерим наказателния паркинг. Той беше на около 15 минути пешком, но понеже беше много горещо се изморихме и изпотихме. Намерихме паркинга с упътване на млади момчета, които сигурно и те се бяха сблъсквали с такъв проблем. Аз не влязох в паркинга, защото бях много ядосана и не разговарях с хората от паркинга. Брат ми се занимаваше с хората от паркинга, които бяха в една бяла кабинка. Аз участвах и в заплащането на сумата за освобождаване на автомобила от 52 лева, като дадох част от парите на брат ми, който след това веднага ми ги върна. Поиска от мен пари, тъй като нямаше в себе си пари в брой. После по бележката която донесе брат ми ми направи впечатление и това което запомних е че пише „заповядайте пак”. Брат ми плати сумата от 52 лева, тъй като условието беше да плати, за да освободят колата от наказателния паркинг и нямаше как да не се плати, а и там имаше достатъчно респектиращи млади мъже с доста телесна маса. Брат ми се върна при мен с приемо-предавателен протокол, който беше нечетлив, нямаше подписи, имаше сложени само някакви печатчета. След като взехме автомобила от наказателния паркинг се прибрахме в Сливен.

 

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката фискален бон находящ се на л. 5 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Този документ на лист 5 от делото е документът, който беше издаден на брат ми при освобождаването на автомобила.

 

Съдът ПРЕДЯВАВА на свидетелката протокол за осъществено преместване на неправилно паркирано пътно превозно средство, находящ се на лист 4 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Документът находящ се на лист 4 от делото е протоколът, който беше връчен на брат ми.

 

АДВОКАТ М.: На мястото където беше паркиран автомобилът имаше ли някакви знаци забраняващи паркирането и знаци за принудително преместване? Препятствахте ли по някакъв начин с паркирането на автомобила движението на другите участници в движението?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: По начинът по който бяхме паркирали, не затруднявахме преминаването на пешеходците, нито движението за другите автомобили. Не сме пречили и на магазина или на автомобилите, които биха извършвали товаро-разтоварна дейност на магазина, тъй като бяхме до витринната част на магазина, а не до складовата част.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Като бяхте на наказателния паркинг, въпросните лица-служители, възприехте ли ги като общински лица, въобще като какви ги възприехте?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Я.: Тези лица бяха по потници и къси гащи и светлоотразителни жилетки, които отвсякъде могат да се купят. Беше си обозначено, че е наказателен паркинг и колата беше в най-крайната алея на този наказателен паркинг.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други искания по доказателствата.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към свидетеля. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество;

АДВОКАТ М.: Уважаеми г-н председател, поддържам подадената жалба и искова претенция по настоящото дело. В хода на настоящото производство административният орган не доказа наличието на изискуемите от правната норма, фактически основания за законосъобразност за налагане на Принудителна административна мярка  на преместване на МПС и същата е неправилна и незаконосъобразна, респ.  издадения административен акт е незаконосъобразен. Ответникът не доказа компетентността на лицето осъществило мярката ПАМ, тъй като не се доказа, че е налице нарушение на някоя норма на ЗДвП и  автомобилът е репатриран извън териториалната компетентност на репатриращата фирма. Освен това с действията си фирмата е нарушила правилата за ЗДвП, защото е следвало да състави АУАН на жалбоподателя. Друго нарушение е  липсата на уведомление до районното управление на МВР от територията от който е преместено МПС-то за новото му местонахождение. В хода на съдебното дирене се установи, че с  паркирането  на собственото си МПС доверителя ми не е нарушил никакви правила по ЗДвП. Няма поставен  пътен знак, с  който да е обозначено принудително преместване, заради което да му се състави ПАМ. Доказа се и че автомобилът  не е представлявал опасност или невъзможност за преминаването на другите участници в движението. Намираме, че наложената Принудителна административна мярка е неправилна и незаконосъобразна,  постановена  при съществено нарушение на административно производствените правила. Искам да отбележа, че липсва и снимков материал към наложената ПАМ.

Поддържаме иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на сумата от 52 лева, представляваща имуществена вреда в резултат на порочния административен акт. В хода на настоящото производство са налице основания за реализиране отговорността на ответника за причинените имуществени вреди в резултат на съставения незаконосъобразен протокол.  Собственото МПС на жалбоподателя е откарано на наказателен паркинг  на съответната фирма, като той е заплатил сумата от 52лева за да си вземе МПС-то, която сума нямаше да бъде заплатена, ако не беше съставен незаконосъобразния ПАМ.

Моля да се произнесете в този смисъл. Моля да бъде присъдена в полза на доверителя ми направените разноски по делото, за което представям списък за разноските.

Моля призовките и съобщенията по делото да бъдат изпращани на адрес- гр.Сливен, ул.Граф Игнатиев 8, офис 5 до мен.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми г-н председател, моля да отмените наложената принудителна административна мярка като незаконосъобразна, както и да уважите иска за имуществени вреди в размер на 52 лева, представляваща такса за освобождаване на МПС от наказателния паркинг. Считам, че са налице основанията по чл.146, т.5 от АПК за обжалване на ПАМ като издаден при несъответствие на закона. На следващо място съгласно ЗДвП не са  налице и предпоставките по чл.171, ал.1, т.5 от ЗДвП за репатриране на автомобила, а именно да паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

Моля да се произнесете в този смисъл.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:26часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: