ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1572 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.И.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Ф., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „Строителство“ при община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно и заповед за назначаване на Ж.Г. на длъжността „директор на дирекция „Строителство”.

Заинтересованата страна Р.Г.М., редовно призована, не се явява.

 

Съдът констатира, че по делото е следвало да бъде призована в качеството на заинтересована страна З.И.Т., която съдът изрично е посочил като такава в определение № 1389/09.08.2016г., но въпреки това тази заинтересована страна не е призована за днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Ф. – Считам, че преди да се даде ход на делото, следва да се конституират всички заинтересовани страни и да бъдат уведомени за настоящото производство. В този смисъл моля да не давате ход на делото и да конституираме сестрата на жалбоподателката като заинтересована страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да не се дава ход на делото и да бъде призована заинтересованата страна.

 

Съдът като взе предвид, че една от заинтересованите страни не е редовно призовано за днешното съдебно заседание и като взе предвид становищата на страните

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ДАВА възможност на страните, в 14-дневен срок от днес, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора, в т.ч. и да формулират въпроси към съдебно-техническа експертиза, ако считат, че следва да бъде допусната такава, доколкото в жалбата се твърди, че имотът, предмет на обжалваната заповед, е търпим строеж и че не са налице отклонения в изграждането му спрямо предвидения за него план.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 09.40ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се съобщи за следващото съдебно заседание на нередовно-призованато заинтересовано лице и да му се изпрати копие от жалбата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: