ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети май                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА К.А

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия К.а

Административно дело номер 1570 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АМИГОС” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен се представлява от юрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Щ.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило допълнително заключение от вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключението на вещото лице Щ.В.П., който е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Ще помоля вещото лице за пояснение. В табличен вид сте посочили номер на сервитьор, брой поръчки, обща стойност. Под брой поръчки какво се има предвид – всеки един отделен артикул или обобщена поръчка за маса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Под брой поръчки се има предвид всеки един артикул, който е поръчан, а не общата сметка за маса.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това означава, че един брой поръчка включва само един брой артикул?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Не. По принцип, ако изходим от това как се поръчва, примерно открива се една поръчка на масата и вие си поръчвате цяла вечер 20 неща. В програмата данните не се дават на поръчка, а на поръчани артикули, в смисъл информацията е поръчки кафе, кола, и т. н. затова не мога да извадя брой поръчки като затворени поръчки, а брой поръчки за всеки един артикул. Ако погледнем м.09.2011г., сервитьор № 1 има 6 броя поръчки. Това не означава, че е обслужил 6 маси, а че има поръчани 6 артикула, а дали са в една поръчка само или в две, три, няма как да извадя информация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Правилно ли разбирам, че една поръчка би могла да поръчва няколко артикула, въведени в програмата като една поръчка? Ако един сервитьор въведе поръчани за един клиент примерно кола, кафе, то ще излезе ли като един брой поръчка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Всеки един артикул излиза на един ред. Програмата се засича от касовия бон, който се пуска от касовия апарат. Тя е направена така, че да може да се следят наличности в склада и затова всеки един артикул, който е изписан излиза на отделен ред. По този начин може да се прави после ревизия и тъй като излиза на отделен ред, аз съм го дал като бройка този отделен ред. Може би отгоре заглавието на таблицата е погрешно. Може би трябва да се напише „Брой артикули”.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това означава ли, че ако има въведен грешно артикул, ще има отражение за изтрит ред в програмата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Ако има грешно изписан артикул, той трябва се появи в графа на следващ ред с минус, ако е върнат обратно.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие установихте ли такива записи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Не мога да кажа, не съм изследвал по този начин.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие сте работили с този диск, който е по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Работил съм и с данните, предоставени от НАП, които са оригинални, както са били записани в компютъра и резултатите съм сравнявал с този диск по делото, тъй като там информацията е извлечена.

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли разлика между данните, предоставени от НАП и данните на диска?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Няма разлика между данните на НАП и данните на диска.

ВЪПРОС НА СЪДА: Дискът, приложен по делото, съдържа ли електронен подпис?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Не. Съдържа така наречената функция МD5, която е универсален идентификатор на файловете, които са записани на диска, но това е различно от електронен подпис.

ВЪПРОС НА СЪДА: А наличието на този идентификатор означава ли, че дискът не е бил манипулиран след като са били свалени данните от сървъра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Да, предназначението му е точно това. Когато се създаде един файл, към него може да се приложи такава функция МD 5 и тя създава един ключ, един  код. Този код е универсален и еднакъв, ако файлът не се променя. След време върху този файл може да се приложи отново тази функция и ако тя генерира същия код, това е гаранция, че файлът не е променян. Ако по някаква причина във файла се промени вътре информацията, генерираният код ще бъде различен.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие проверявали ли сте дали кодът е същият?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Да, проверих го, кодът е същият.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме допълнителното заключение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА допълнителното заключение на съдебно-техническата експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева, съгласно приложената справка, 140 лева от които да се изплатят от внесения депозит, а 60 лева да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас.

 

Съдът освобождава вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Водим един свидетел в днешно съдебно заседание. Това е сервитьор, работил в бистро „Кума Лиса” през 2013 г. С неговите показания целим да установим как се е работило с въпросната програма, как са се въвеждали поръчките, как са се извършвали корекции в програмата, механизма на работа с тази програма.

Други доказателствени искания освен него няма да имаме. Няма да правим искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като между нас и ревизиращия орган няма спор относно продажбите, които сме отчели по касов апарат и техният размер, което е установено в ревизионния акт. Спорът е в това, че ние твърдим, че това, което сме отчели по касов апарат, е това, което действително сме продали и въпросната програма използваме за вътрешноотчетни цели без връзка с касовия апарат и продажбите.

 

СЪДЪТ счита, че следва уважи искането на жалбоподателя за разпит на свидетел, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето К.М.К..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

К.М.К. – 23 години, български гражданин, неженен, неосъждан, в момента не работи, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК . Обещавам да говоря истината.

 

АДВОКАТ Д.: Бихте ли посочили кога сте работили в бистро „Кума Лиса”?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Работил съм в бистро „Кума Лиса” през 2009 г. и 2013 г. само през лятото на двете години от 20.05. до 01.09.

АДВОКАТ Д.: Какво сте работил?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Сервитьор.

АДВОКАТ Д.: С какво работно време работихте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: От 8 часа сутрин до 12 часа вечерта.

АДВОКАТ Д.: Може ли да обясните кои са най-пълните часове?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: След 11:30 часа до 2:00 часа на обяд и към 6:30-7:00 часа до 10:00-11:00 часа вечерта.

АДВОКАТ Д.: Бихте ли обяснили като сервитьор когато получите поръчка по какъв начин я обработвате, как я въвеждате?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: По компютърна програма въвеждаме номера на масата, сервитьорска парола, от там артикулите, които сме взели като поръчка за бара и кухнята.

АДВОКАТ Д.: Това, което въвеждате в тази програма, извеждате ли го в касов бон като поръчка?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Това е само за кухнята и за бара.

АДВОКАТ Д.: Въпросът е програмата беше ли свързана с касовия апарат?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, отделно се чука касова бележка.

АДВОКАТ Д.: А когато давахте на клиент касова бележка придружавахте ли с извлечение от тази програма?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, касовата бележка я издаваме с бон от компютърната програма.

АДВОКАТ Д.: Тоест това, което е в тази програма, съвпада с това, което е като поръчка по касовия бон.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, точно така.

АДВОКАТ Д.: Ако някой от вас или Вие допуснехте грешка при въвеждане на поръчка, как се установяваше тази грешка?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Понеже не можем да трием, оставаме масата и въвеждаме на нова маса същата поръчка.

АДВОКАТ Д.: Какво ще рече оставяме масата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не я закриваме, не я приключваме, просто я оставяме.

АДВОКАТ Д.: Да разбирам ли, че се е случвало да има в тази програма дублиране на поръчки вследствие на това неизтриване?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, понякога се случва.

АДВОКАТ Д.: Защо не сте извършвали такова триене?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нямаме парола, то се влиза с парола, за да може да се изтрие.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кой имаше паролата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Шефовете имаха парола.

АДВОКАТ Д.: Всички сервитьори с еднаква натовареност ли работихте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, някой идват и работят на малки маси, работят на маси с един-двама човека със слаби поръчки, за да види шефът дали ще се справят.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Обстоятелството, че в заведението е имало 2 броя нефискални принтери към компютрите, към които се е намирала тази програма, чрез която се поръчват поръчките и отделно касови апарати, означава ли, като имам предвид това, което казахте по-рано, че всички междинни поръчки са въвеждани само на компютъра и едва накрая при приключване на цялостната поръчка на даден клиент като маса сте изкарвали със съответстваща сума фискален бон? Защото Вие казахте „При поръчка изкарваме от компютъра самата поръчка за кухня и за бар, но без екземпляр за клиента.”

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Този компютър чрез тази програма изкарваше ли фискален бон?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, само касовият апарат.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тоест би могло да излезе от компютъра от тази програма цяла поръчка и само от сервитьора зависи дали ще изкара фискален бон за поръчката?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не е така, тъй като собственикът е в по-голямата част от деня в заведението и той стои точно там, където маркираме. Той следи дали даваме касови бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Всеки ли от сервитьорите имаше отделна и различна парола за достъп до програмата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, всеки е с отделен код.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Сгрешените поръчки, правилно ли разбрах, че остават като неприключени в тази програма?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Щом са неприключили как отчитате оборота?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: С касовия апарат. Като дойдат шефовете, се оправят, предимно с касовия апарат.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кой извършваше корекции в програмата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Шефката, нямаме управител, собственикът – Галя Т..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освобождава свидетеля.

 

АДВОКАТ Д.: Други доказателствени искания нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите подадената от името на представляваното от мен дружество жалба и отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. Считам че и в настоящото производство не се доказа наличието на предпоставките по чл. 122 от ДОПК при каквито условия е проведено ревизионното производство. Нито в хода на ревизионната проверка, нито пред Вас се установи да е действително налице извършена стопанка операция, която да не е отчетена по надлежния ред. Всъщност ревизионното производство е проведено при предположение за такова неотчитане, а не при събрани доказателства за това. И от обясненията на вещото лице, и от свидетелските показания, които си кореспондират помежду си, се установи според нас, че показанията на компютърната програма не могат да служат и не са годно и пълно доказателство за това, че въвежданата в тях информация отразява действително осъществени продажби, а пък точно тази компютърна програма, точно тези данни са приети за безспорни доказателства за укрити приходи от данъчната администрация. Доводите си съм развила в жалбата. Считам че те се подкрепят от събраните по делото доказателства и моля да бъдат съобразени от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да потвърдите издадения ревизионен акт като законосъобразен и правилен. Намирам че още в ревизионното производство са събрани необходимите доказателства, които да обосноват протичането на ревизията по особения ред на чл. 122 и сл. от ДОПК. Подробни съображения в тази посока има в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, разбира се те кореспондират с ревизионния акт и доклада към него. Що се отнася до допълнително установените за жалбоподателя задължения, нищо от събраните доказателства не опровергава според нас констатации в ревизионния акт и всичко сочи на тава, че става въпрос именно за неотчетени приходи от продажби в заведението, което стопанисва дружеството-жалбоподател. Според мен заключението на допуснатата техническа експертиза кореспондира с изводите на ревизиращите органи, въз основа на които пък са определени допълнителни спорни задължения между нас. Подробни съображения са развити в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” и моля да потвърдите ревизионния акт,  съобразявайки тях и събраните в рамките на производството по административното обжалване на акта.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, в размер на 2 483 лева.

 

СЪДЪТ сечете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: