ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1570 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

За „Амигос” ООД се явява адвокат Д..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява ст.юрисконсулт Е.Т..

Явява се вещото лице Щ.П..

 

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

Щ.В.П., 47 г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице П.- Представил съм заключение, което поддържам.

Адвокат Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт Т. – Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице П. за положения труд възнаграждение в размер на 250 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Д.- По повод отговорите на вещото лице в приетата експертиза ще помоля на вещото лице да бъде поставена допълнителна задача, тъй като и за мен беше изненада, че програмата не се ползва вече. Относно отговорът на въпрос 4, на който вещото лице е отговорило, ще помоля вещото лице да работи с информацията, която е свалена от компютърната система в момента на проверката и се съхранява при ответника.

Юрисконсулт Т. – Също възнамерявах да поставя този въпрос. Информацията, свалена от програмата, е в три копия и единият трябва да е в жалбоподателя, втория е контролен, от контролния диск. Не се противопоставям, тъй като това е единствения начин да се даде отговор на поставения въпрос.

 

СЪДЪТ, намира направеното искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от  адвокат Д. в днешното съдебно заседание задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Щ.П..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 140 лв., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015 от 10.30 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: