ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1569 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:05 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Б.А., редовно уведомен, явява се лично и с  адв.М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Г.И. –служител УКОРС при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява, представлява се от ю.к.И., с представено по делото  пълномощно

            По хода на делото:

         АДВ.М. :  Да се даде ход на делото

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.М. -Моля да пристъпим към разпита на свидетеля, който водим.

В залата беше  въведена свидетелката  М.Д.Д.

Съдът  сне самоличността на свидетелката, както следва:

М.Д.Д. – родена на *** година, ЕГН **********, българка, българска гражданка,  неосъждана, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Познавате ли жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.- Познавам жалбоподателя от много време, приятели сме с него.Често посещавам дома на жалбоподателя.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Колко автомобила има жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. -Аз знам, че той  има повече от един автомобил.Знам, че единият от автомобилите му беше принудително преместен още лятото, но точно дата не мога да кажа.Репатрираха автомобил марка „Фолксваген” модел „Пасат” с номер 0501, но  буквите в рег. номер не знам.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Кой автомобил управлява жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. -Лятото управлява другата кола „Мицубиши”, а другата я държи пред блока, тъй като  тя имаше някакъв проблем.Този автомобил не се движи, той  го беше паркирал в началото на лятото и не го беше местил  от тогава. Около 16 автомобила репатрираха в същия ден. Почти всички   от съседите казаха, че знака е бил поставен на предния ден и следва това са  почнали да ги преместват.

АДВ.М.-Нямам повече въпроси към свидетелката.

Ю.К.И.- Нямам въпроси към свидетелката.

АДВ.М. – Нямам други  доказателствени искания.Моля да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.И. - Да се приключи, нямам  други  доказателствени  искания.

Съдът предвид становището на страните и като взе предвид обстоятелствата,  че делото е изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.М. - Моля да постановите решение, с което да отмените  ПАМ. Съдът следва  да съпостави фактическата обстановка  на паркирания автомобил и въвеждане на забраната след неговото паркиране.Считам, че липсват предпоставките за налагане на ПАМ. Моля да отмените постановената ПАМ. Моля да ни бъдат присъдени  разноските в размера на държавната такса.

Ю.К.И.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна ПАМ е наложена  законосъобразно. Моля да ми присъдете  ю.к.възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки по делото.

Съдът определя  10-дневен срок за представяне на  писмени бележки от страните по делото, считано от днес.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: