ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети октомври                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

   2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно  дело номер 1564 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Ч..

 

За ответникът по оспорването Общински съвет Средец, редовно призован, не изпраща   представител.

 

Становище по хода на делото:

ПРОРУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против разпоредбите на чл.1,ал.2; чл.19, ал.1; чл.21,ал.4; чл.22; 24,ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2; чл.29, ал.2; чл.31, ал.1 и ал.2; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Средец.

С протеста се иска отмяна на посочените разпоредби от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Средец, като незаконосъобразни.

Съдът докладва, че по делото с писмо входящ № 7573/20.07.2017 година Общински съвет Средец е изпратил писмени доказателства относно  спазване на срока, визиран в чл.26 ЗНА.

 

ПРОКУРОР Ч.: Поддържам протеста. Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с писмо вх.№ 7573/20.07.2017 година писмени доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

ПРОКУРОР Ч.: Моля да постановите решение, с което да уважите протеста срещу текстовете на наредбата, срещу разпоредбите на посочения подзаконов нормативен акт. Същите са незаконосъобразни.  Моля при позитивно решение да  присъдите разноските в размер на 20 лева, за което представям списък.

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:02 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: