ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1561 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:10  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Алфа трейд пропъртис”ЕООД, нередовно призован,  се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Несебър, редовно призован, се представлява от старши  юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Т. К.”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „К.Д.А.” „Димис ЕООД, „Кеш адванс”ЕООД, редовно призовани, не изпращат представители.

 

АДВОКАТ В.: От името на доверителя си „Алфа трейд пропъртис”ЕООД, моля да отложите днешното съдебно заседание, като определите нова дата, за да се считаме редовно призовани, предвид нередовното призоваване и предвид заявката, която съм подала вчера за снабдяване и запознаване с административната преписка и с изисканите съгласно Ваше определение и представени от община Несебър документи, приложени по делото, за да можем да вземем становище в указан от Вас срок.

Моля призовките и съобщенията по делото до жалбоподателя и заинтересованата страна „Т. К.”ЕООД, да бъдат изпращани на моя адрес в кантората посочен в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че с оглед нередовното призоваване на жалбоподателя и заявлението в днешното съдебно заседание на  адвокат В., ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 24.09.2015година от 14.10 часа за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: