ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1556 по описа за 2013 година

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ - Областен управител на област Бургас,  редовно призован, се явява юрисконсулт  Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Общински съвет гр.Карнобат, редовно призован, не се явява представител.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е писмо с вх. № 8404/30.09.2013 г. от ОС „Земеделие” гр. Карнобат, към което са приложени информационен бюлетин на МЗХП и скица № К02686/19.09.2013 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля, съдът да приемат представените доказателства. Считам, че така представената скица не внася яснота за собствеността на имота. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Считам, че се доказа незаконосъобразността на решението на Общински съвет гр.Карнобат. Първо не се установи по категоричен начин собствеността на имота. Още по време на вземането на решението е имало индиция, че е имало спор за собствеността. Имало е нарушение на процедурата по отдаване на имота, тъй като не е била окомплектована преписката и не е бил съставен акт за общинска собственост, поради което считаме, че е незаконосъобразно решението и поддържаме изцяло мотивите в оспорващата заповед.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: