ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1553 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

Жалбоподатели – Т.Д.Х., редовно призован, не се явява, М.Д.А., редовно призована, не се явява, М.Х.Д., редовно призована, не се явява, Д.Х.Х., редовно призован, не се явява, Ж.П.Х., редовно призована, не се явява, С.Р.Х., редовно призована, не се явява, А.Г.Х., редовно призован, не се явява, Я.Г.И., редовно призована, не се явява. За всички се явява адвокат К., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Областен управител на област Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Ц., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е писмена молба от всички жалбоподатели, с която същите потвърждават представителната власт на адвокат К., както по подаване на жалбата до Административен съд – гр. Бургас, така и за извършените от него съдопроизводствени действия.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателства няма да сочим.

Съдът намери делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.:  Моля да уважите жалбата на моите доверители съгласно изложеното от мен в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Жалбата е неоснователна и недоказана, съобразно съображенията ми, изложени в предходно съдебно заседание.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: