ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1550 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.К., редовно уведомен,  се явява лично и с адвокат К., преупълномощена от  адвокат Д., представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКЪТ началник на Първо РУ МВР Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Костова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение № 1855/03.112016г. постановено в закрито заседание е допуснат искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: Водим един свидетел, който ни е допуснат и моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се разпита водения свидетел.

 

Съдът престъпва към разпит на водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала, като СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Н.К.Ч. - г., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Работя в охранителна фирма „АБ Салюшън секюрити”, бивша „Аватар”. Аз съм отговорник охрана и жалбоподателят работи при мен като охранител.

 

АДВОКАТ  К.: Къде е работното място на И.К.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Сега е на „Автогара-юг“, а преди това работното му място беше на „Автогара-запад”. Работното мястото на И.К. винаги е било на автогарите.

 

АДВОКАТ К.: Към месец юли 2016г. къде беше работното място на И.К.? Възникват ли конфликтни ситуации на работното място?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Към месец юли 2016г. К. беше на „Автогара-юг”. Има конфликтни ситуации на работното място. Това е нормално, тъй като при тях ходят наркомани, пияни, клошари, мигранти и те си ги решават проблемите.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч. на въпрос на съда: Той работи като невъоръжена охрана. Оръжието не го носи със себе си.

 

АДВОКАТ К.: Знаете ли за конфликтни ситуации свързани с И.К., възникнали след приключване на работното време, но свързани с работата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Споделял е, че са го заплашвали, че като се прибере от работа, но за в къщи не знам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.         

 

ПРОКУРОРЪТ : Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ  свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата подадена от И.К. срещу решението на началника на Първо РУ при ОД на МВР Бургас. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в предоставен от Вас на срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, жалбата срещу решението на началника на  Първо РУ при ОД на МВР Бургас е основателна и следва да бъде уважена, с оглед събраните по делото доказателства. В решението липсват мотиви, поради които се отнема оръжието, а от показанията на свидетеля в днешното съдебно заседание се установява, че работата на жалбоподателя е такава, че възникват конфликтни ситуации и е бил заплашван  след работно време.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: