ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На втори април                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 154 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „ЕВРОКАР” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, поставени в молба, която представям с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

Аз нямам доказателствени искания.

По молбата за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да уважи искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат П., формулирани с писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание с писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 750 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: