ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1545 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.Г., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Д.А. - разузнавач в група „Криминална полиция” при районно управление гр. Созопол, редовно уведомен, се явява лично.

 

 По хода на делото:

 ОТВЕТНИКЪТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на Г.Г.Г., ЕГН **********,***, против Заповед за задържане № УРИ 346 зз - 44/Екз. 13.06.2017 г., издадена от Д.А. на длъжност разузнавач група „Криминална полиция“ (ИП) при РУ гр. Созопол.

          По делото е постъпила административната преписка.

 

          ОТВЕТНИКЪТ А.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта за задържане е законосъобразна.

Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

          Нямам да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства като относими и допустими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка копия на докладни записки рег. № 346р-4843/12.06.2017 г. и рег. № 346р-4880/13.06.2017 г. на РУ – Созопол, копие на Заповед за задържане на лице рег. № 346зз-44/13.06.2017 г., копие от Протокол за извършен личен обиск към Заповед рег. № 346зз-44/13.06.2017 г., копие от Декларация по чл. 30, ал. 3 от Закона за правната помощ, копие на декларация - Приложение № 1 по чл. 15, ал. 2 от Инструкция № 8121з-78/2015 г., копие на разписка за върнати вещи и удостоверение от ОД на МВР – Бургас, рег. № 251000-13710/14.07.2017 г.

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ход по същество:

          ОТВЕТНИКЪТ А.: Относно жалбата по издадената заповед, считам заповедта за законосъобразна, тъй като има данни, че жалбоподателят е извършил престъпление, тъй като се яви тъжител, който заявява конкретното лице и ние като полицейски органи сме длъжни да проверим тази теза и затова издадохме тази заповед. Приложил съм докладна записка за резултатите от проведените оперативно-издирвателни мероприятия. Лицето не е установено на посочения адрес и след това го подадох в ОДЧ при РУ - Созопол, като данните за лицето са предадени на всички автопатрули при ОД на МВР – Бургас, с цел ако бъде установено от което и да е патрулно звено, да бъде задържан и отведен в най-близкото поделение на МВР, след което да бъде уведомен ОДЧ при РУ – Созопол.

Относно мотивацията в заповедта, същата не е обемна, тъй като ще се засегнат факти от материалите от досъдебното производство и без разрешение на наблюдаващия прокурор не мога да ги обявявам, а освен това копия от всички материали се дават на г-н Г..

Моля, съдът да отхвърли жалбата.

Съдът дава на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

          Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: