ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1541 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Национална спортна академия „Васил Левски”, редовно призован, се представлява от адвокат Н.Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л.130).

         Ответникът началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна „Спектър” ООД, редовно призована, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

         Не се явява вещото лице В.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че днес по делото е постъпила молба от вещото лице В.А., в която посочва, че поради множество ангажименти по други съдебни дела, не е могла да изготви и настоящата експертиза в срок. Иска съда да й предостави нова възможност за да депозира експертното си заключение. Посочва дати, на които може да се яви.

 

         АДВОКАТ Д. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Във връзка с указания на съда, представям и моля да приемете като доказателства по делото, жалбите инициирали производството - Представям 4 на брой жалби.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

АДВОКАТ Д. – Да се приемат така представените доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от юрисконсулт Д. писмени доказателства, а именно: жалба от НСА „В.Левски” изх.№ 2276/29.12.2003г., жалба изх.№ РД-847/31.03.2004г., молба изх.№ РД-2867/23.11.07г. и писмо изх.№ РД-853/26.03.2009г.

 

Съдът намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението, тъй като фактите, които се цели да бъдат установени посредством това доказателствено средство са относими и необходими за изясняване на спора по делото. По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.11.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице .

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: