ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 08.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми май                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1538 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Д.Д. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат С., с приложено по делото пълномощно.

За ответника зам.кмет на Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Адвокат С. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С. – Моля да отмените обжалваното решение и постановите друго такова, с което да върнете преписката за произнасяте и задължите административния орган да предостави информацията в исканата за това форма съгласно ЗДОИ. Органът не е изложил съображения защо не предоставя информацията по начина, по който е искана от жалбоподателя, нито е изложил мотиви защо не се съобразява със законовите признаци относно достъпа до обществена информация. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Юрисконсулт Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че административния орган е представил исканата от жалбоподателя информация, и не само е представил необходимата информация, а и я е представил на хартиен носител в оригинал. Моля като вземете предвид и писмената защита, представена по делото, да постановите решение, с което да потвърдите решението на заместник кмета на Община Бургас. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: