ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1535 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ       И.К.Д.-Б., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.К. - специалист при Община Несебър, редовно призован по реда на чл. 137, ал. 7 АПК, не се явява. В изпълнение указание на съда на 15.12.2014 г. същият е представил изискани от него документи. Съдът му е указал да представи и изготвен снимков материал към протокола, съобщението за което му е било връчено на 05.01.2015 г. За датата на днешното съдебно заседание съдът е уведомен от Община Несебър, че трудовият договор с В.К. К. е прекратен на 15.09.2014 г. Поради това съдът е изискал от Община Несебър информация относно лицето, което към момента изпълнява длъжността, заемана от В.К. К., с оглед конституирането му като ответник по спора. На 09.02.2015 г. е постъпила молба от Община Несебър, подадена от юрисконсулт В., в която се сочи, че след прекратяване на трудовия договор с лицето В.К. К., друго лице на същата длъжност не е било назначавано. При тези факти и с оглед разпоредбата на чл. 168 от ЗДвП съдът намира, че следва да конституира като ответник по спора Кмета на Община Несебър, тъй като той е лицето, което по силата на закона е длъжно да определи длъжностни лица, които са компетентни да налагат принудителна административна мярка „преместване на автомобил без знанието на собственика му”.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАЛИЧАВА като ответник по административно дело № 1535/2014 г. В.К. К. – специалист при Община Несебър.

КОНСТИТУИРА в качеството на ответник Кметът на Община Несебър, който да бъде призован за следващо съдебно заседание, като му указва възможността да ангажира доказателства, касаещи законосъобразността на оспорената принудителна административна мярка.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.04.2015 г. от 11:00 часа, за която да се призоват страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: