ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1535 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ       И.К.Д.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ В.К. - специалист при Община Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Постъпило е становище от жалбоподателя, с което не възразява да бъде даден ход на делото. Изразява становище по представените доказателства, по същество на спора.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото, документите представени с административната преписка. Намира, че ответникът В.К. следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание, да представи четлив и заверен препис от протокол от 09.06.2014 г., съставен гр. Несебър, в 21.36 минути, като му УКАЖЕ, че при неизпълнение на това задължение, ще му бъде наложена санкция.

По изложените съображения ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи четлив и заверен препис от протокол от 09.06.2014 г., съставен гр. Несебър, в 21.36 минути (представен по делото на стр. 6, гр. дело № 584/2014 г. по описа на НРС) и му УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение, ще му бъде наложена санкция на основание чл. 92а ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2015 г. – 10:30 часа, за която дата страните редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

На ответника да бъде изпратено съобщение, съдържащо данните с определеното указание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: