ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1534 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на РЗОК Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице д-р Р.Г..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание съдът е изпратил искания във връзка с определянето на вещи лица по допуснатите експертизи до МБАЛ „Дева Мария“, Медицински център „Св.Николай Чудотворец“, МБАЛ „Д-р Маджуров“, МБАЛ Бургас, като от УМБАЛ „Дева Мария“ отговориха, че не могат да осигурят специалисти, а от УМБАЛ Бургас посочиха д-р Г. за специалист по гинекология, като в писмото се казва, че лекарите педиатри по лични или служебни съображения отказват да бъдат назначавани за вещи лица. От Медицински център „Николай Чудотворец“ са отговорили, че всичките специалисти са на основен трудов договор в УМБАЛ Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 15.01.2018г. в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д-р Р.Р.Г., 46 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К.: При обилен кръвоизлив и дадената анемия при хоспитализацията с продължила кръвозагуба, необходимо ли е да се извършат изследвания преди хоспитализация и липсва ли медицинския лист след приключване на болнично лечение, предвид липсата на параклинични данни (изселвания) за стабилно общо състояние ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В документите, с които се запознах действително е записано, че по време на приемането, т.е. хоспитализацията на пациентката, че има обилен кръвоизлив. Оценката относно количеството на кръвозагуба в този случай, както и при други подобни случаи, е субективно, на ситуационния специалист и от него не могат да бъдат правени категорични заключение за състоянието на пациентите. Параклиничните данни сами по себе си, каквито тук имаме, има отразен спад на хемоглобина и еритроцитите, често не са в съответствие с общото състояние, както и например при хроничната кръвозагуба, каквато има при миомна болест на матката, каквато има и тук. Самите лабораторни данни не са диагноза и те трябва да се интерпретират от лекуващия лекар, както и коректно е направено от визитиращия д-р Миринчев, който е отбелязал, че хемодинамиката на пациента е стабилна, което се основава на ред изследвания, които освен кръвна картина са пулс, кръвно налягане, общо състояние и др., т.е. преценката остава на лекуващия лекар дали жената е в риск. След като са преценили колегите, че за жената няма риск, независимо, че има анемия от лабораторните резултати.

Самата анемия е симптом, който вероятно произтича от това заболяване, но както съм записал и в това не можем да бъдем сигурни.

Смятам, че колегите са действали спрямо стандартите. Няма правило, което да е нарушено, лекарят е преценил, че няма риск.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К.: Спазени са индикациите за дехоспитализация. За да се десхопитализира лицето, изрично е записано контрол на здравословното състояние и медицинско заключение от приключване на лечението, въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Записано е, че пациентката е клинично стабилна. Говори се за основни, клинични данни. Това е по преценка на лекаря. Никъде не пише параклинична .

Лекарите са преценили така и аз не виждам медицински риск. Според мен няма медицински риск. Не е грешка да бъде изписан пациент с такава кръвна картина.

Лечението, говорейки за параклиника, е анемията. Анемията се лекува по два начина. Етилогичното лечение, т.е. лечението на първопричината, ако това е била гинекологичено - това е направено от колегите, отстранен е миомния възел. Оттам нататък анемията се уточнява от специалист – хематолог и когато се установи анемията, се лекува от хематолози.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К.: Във връзка с анемията, било ли е нужно да бъде насочена при специалист хематолог?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Няма данни да е под 70 – Никъде в пътеката не е записано, че следва да се правят изследвания при изписване.

Ако мога да вметна – диагностичен минимум при изписването е задължително да има част от медицинската документация. В отделни графи са описани дейностите, които той трябва да покрива. Никъде в тези графи, не е записано, че това е кръвна картина при изписване, за разлика от обективен статус, генерален статус – в деня на изписване, т.е. това е клиникодиагностичен минимум, но не в деня на изписване, може да е при приемането.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като съдът ще се произнесе по възнаграждението му в закрито заседание, след представяне на справка-декларация.

 

Поради необхода от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.03.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: