ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1534 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:58 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на РЗОК Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с във вр. с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, постъпила по делото докладна записка, съставена от съдебния секретар на VІ състав, в която отразява усилията по намиране на вещото лице със специалност „педиатрия“, което да изготви заключение по назначеното по делото съдебно-медицинска експертиза. Съгласно тази докладна записка, съдебния секретар първоначално е направил списък на всички лекари-педиатри, работещи в лечебни заведения в гр.Бургас и се е свързал с тях според обявените в интернет телефони, като често е получавал отговори, че съответния лекар е натоварен или счита, че не може да се справи с поставените задачи, тъй като не е изготвял експертизи, или третият възможен отговор е бил, че трябва началникът на отделението да определи кой ще изготви експертизата. По тази причина, до този момент не е намерено вещо лице, което да изготви допуснатата експертиза. Към докладната записка се съдържа списък на лекарите със специалност „педиатрия“, към които е била отправена покана да бъдат ангажирани като вещи лица, изготвени са писма до директора на УМАЛ Бургас, който да определи лекар със специалност „педиатрия“, съгласен да изготви назначената по делото експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснатите доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018г. от 10.40 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: