ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1533 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.Д., като настойник на С.Ц.  Д., редовно уведомена, се явява лично и с  адвокат Т., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛОБОПОДАТЕЛКАТА Д.: Представяме и моля да приемете като доказателства по делото медицинско становище от д-р С.Ч. – личен лекар на С. Д., изготвено през м. ноември 2017г. относно актуалното здравословното състояние на дъщеря ми; епикриза на съпруга ми Ц.Н.Д. от Кардиологично отделение на „Аджибадем Сити клиник СБАЛК Бургас“ ООД; рецептурна книжка на хронично болен; магнитно-резонансна томография на лумбален отдел на гръбначния стълб от 25.10.2011 г.; резултати от рентгенография на ляво  ходило и резултати от рентгенография на лява тазобедрена става.

Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от жалбоподателката в днешно съдебно заседание документи.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателката в днешно съдебно заседание документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.: Поддържам жалбата и искам да отмените решението на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас.

С. е в абсолютна невъзможност да задвижи каквато и е да инвалидна количка. Тя не може да задвижи нито механична, нито акумулаторна количка. В тази наредба не е предвиден изобщо този казус с хората, които са инвалиди 100 процента с чужда помощ. И при двата вида колички те ще се управляват от нас. За нас ще бъде огромна помощ, защото Сияна е около 40-50 кг, една количка е над 50 кг, тоест ние сме принудени ежедневно и многократно да бутаме, вдигаме около 100 кг, което при здравословното състояние на съпруга ми е моето надхвърля физическите ни възможности. От един инвалид правим трима.

Психичното здраве не е критерий, тъй като не може да бъде осъществен преглед. Не може лекар в психодиспансер да установи дали има психично заболяване или няма, защото ефективен преглед е невъзможен. При всички случаи тя няма психично заболяване. Тя има физическо увреждане.  Преди да спре да говори, а тя спира да говори заради мускулна дистрофия, защото за да говори й трябва мускул, тъй като езикът е мускул. Ние имахме комуникация до момента, до който говореше преди да получи мускулна дистрофия. 

Аз не мога да знам какви са мотивите на Агенцията за социално подпомагане. Аз разсъждавам какви биха били мотивите им – да не допусне пътно-транспортно произшествие, затова трябва да е психично здрава, за да управлява инвалидната количка.

От друга страна тя има лек автомобил на нейно име.

Производителят е предвидил тези колички да се ръководят не от инвалида, а от придружаващо лице, защото джойстикът е горе на дръжката. Самият той е предвидил такава опция да се управляват от придружаващо лице.

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите така подадената жалба. И в самия Закон за интеграция на хората с увреждания е казано: „Този закон урежда обществените отношение, свързани с интеграцията на хората с увреждания.

 В чл. 2, ал. 3 от същия закон е посочено, че този закон има за цел създаване на условия и гаранции за  подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.

Нарушена е Конвенция за защита правата на човека. Освен това е налице едно недоглеждане от страна на социалните работници, които може би не са запознати изцяло с казуса.

Моля да отмените заповедта и да дадете предписания и изпратите делото на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас да реши въпроса съгласно Вашите указания дадени във Вашето решение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: