ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 10.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1524 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.И.К., редовно призован, не се явява. Представлява от адвокат А., с пълномощно по делото от преди.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция” – КАТ при ОД на „МВР”-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ А.: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№8581/17.11.2014година, от ответника – началник на „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, в което се сочи, че срещу жалбоподателя има издадено ЗППАМ на 09.01.2014година, която е връчена лично на 22.05.2014година. Издадените НП № 8527/22.07.2004година и НП №3578/29.12.2005година са унищожени по силата на Заповед №816/02.03.2010 година на Директора на ОД на МВР-Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Запознат съм с депозираното писмо по делото от ответника. Не го оспорвам и моля да се приеме.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо вх.№8581/17.11.2014година на началника на „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, като доказателство по делото.

 

АДВОКАТ А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаеми г-н председател, от събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че всички Наказателни постановления са връчени лично на моя доверител. КАТ Бургас не можа да представи Наказателно постановление №8547/2004година,  където се твърди, че  има отнети 10 контролни точки, както ѝ Наказателно постановление № 3578/2005година, за което се твърди че са отнети 3 контролни точки. Считам, че с тези Наказателни постановления, които не са представени, имаме  плюс 3 контролни точки. Ето защо моля, да постановите  решение, с което уважите жалбата и отмените Заповед за налагане на принудителна административна мярка №70074/09.01.2014година на началника на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД „МВР”-Бургас.

Актуален е адресът посочен в пълномощното и моля решението да бъде изпратено на същия, чрез мен.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.08 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: