ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1524 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 13.44 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.И.К., редовно призован, не се явява. Представлява от адвокат А., с пълномощно от днес.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция” – КАТ при ОД на „МВР”-Бургас, редовно призован, не се явява и не се изпраща представител.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.И.К. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №70074/09.01.2014година на началника на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД „МВР”-Бургас, с която на К. е иззето свидетелство за управление на МПС, поради отнемане на всички контролни точки.

Иска се от съда да отмени издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка като неправилна и незаконосъобразна.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно нормата на чл.170, ал.1 от АПК има доказателствена тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Ответникът следва да докаже, че на Н.И.К. са отнети всички контролни точки с влезли в сила НП към 09.01.2014г.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доказателствената тежест. Моля всички наказателните постановления да бъдат представени от ответника по делото. Моля да се приемат представените документи по делото като доказателства.

 

Съдът, като съобрази заявеното от представител на жалбоподателя, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

УКАЗВА на началника на сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД”МВР”-Бургас и му предоставя 7-дневен срок от датата на съобщението да представи по делото служебно заверени преписи от НП № 8547/22.07.2004г. и НП № 3578/29.12.2005г., а в случай, че изисканите от съда наказателни постановления са унищожени това да бъде посочено изрично в отговора до съда.

 

УВЕДОМЯВА ответника, че при неизпълнение в срок, производството по делото ще приключи със събраните до момента доказателства.

 

АДВОКАТ А.: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  10.12.2014 година от 13.00часа, за която дата и час ответника уведомен от днес.

Да се изпрати съобщение до ответника с указанията и последствията при неизпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: