ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети септември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1523 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Г., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие, редовно уведомен, не се явява.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.П., чрез законен представител Г.П.Г., редовно уведомен, се явява лично.

        

         СВИДЕТЕЛКАТА А.С., редовно уведомена, се явява лично.

         СВИДЕТЕЛЯТ З.Д., редовно уведомен, се явява лично.

 

         В залата присъства СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Д.Д. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие отдел „Закрила на детето”, която се явява на основание чл.15, ал.4 от Закона за закрила на детето.

 

         Явява се адв.Ч. – определена да бъде назначена за особен представител (служебен защитник) с писмо с изх.№ 1756/16.09.2013г. на Адвокатска колегия-гр.Бургас.

С оглед на това и на основание чл.26, ал.1 от Закона за правната помощ, във вр. с чл.15, ал.8 от Закона за закрила на детето, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.ПЧ. от Бургаска адвокатска колегия за процесуален представител на малолетното дете П.Г.П. с ЕГН ********** по административно дело № 1523/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до окончателното приключването на делото.

 

        

         Становище по хода на делото:

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към жалбата писмени доказателства. Поискали сме да бъдат разпитани трима свидетели, от които едната свидетелка е призована с призовка, другите водим в съдебно заседание и да бъде разпитано детето в присъствието на социалния работник. Водим и молим да бъдат допуснати до разпит в днешно съдебно заседание още един от учителите на малолетното дете, както и директорът на училището.

         Адв.Ч.: Моля първо да се изслуша детето.

 

         Съдът

         ОТСТРАНИ от съдебната зала жалбоподателят Г.П.Г. и

         ВЪВЕДЕ в съдебната зала малолетното дете П.Г.П. за изслушване.

         ПРИСТЪПИ към изслушване на малолетното дете П.П..

 

         На въпроси на Съда малолетното дете П. отговори следното:

         Как се казваш? -          П.Г.П..

         На колко си години? - На 11 години.

         Кога си роден? – На ***г.

         Ученик ли си? Къде учиш? - Ученик съм с.Горица в пети клас.

         Минахте ли входните нива? - Минахме входните нива, но не по всички предмети. Само по математика не сме.

         Колко прави 7 х 9? – 63;

         А 8 х 7? – 56.

         България на север граничи с коя държава?Северната граница на България коя е? – Румъния.

         С посоките ориентираш ли се? – Да.

         Ако трябва да пътуваш от Бургас към София, в каква посока трябва да пътуваш? - На този въпрос не мога да отговоря, защото не съм пътувал.

         Разкажи за тези две магарета, какво правите с тези магарета, какво става, яздите ли ги? - Искате да Ви разкажа как си счупих ръката ли?

         Един след обед отидохме с кака до кашлите и решихме да пояздим. И голямото магаре като хукна, и малкото след него и аз паднах. Като бях по-малък пак съм падал и пак си счупих ръката. Все от магарета падам.

         С кого живееш? - Живея със сестра ми, баща ми, баба и дядо.

         Разбираш ли се с всички? Имаш ли проблеми с някой? - В нашето семейство е много добре. Разбирам се с всички добре. Нямам проблеми с никой. Няма нищо такова.

 

         На въпроси на адв.Г. малолетното дете П. отговори следното:

         Кажи в училище как се справяш с материала? Кой ти помага? - Справям се много добре. Добре се уча. Ние ходим в село при г-жа Калева, която е частна учителка и ни помага по всичко.

         Ходите ли при майка си да я виждате, тя грижи ли се за вас, кой полага повече грижи, с кой говорите повече - с майка или с татко? - С татко говорим повече, защото с него прекарваме много повече време отколкото с майка. Ние там отиваме за малко, стоим около две седмици разбираме се добре, обаче искам да си дойда в село. С татко си споделям проблемите.

 

         На въпроси на Адв.Ч. малолетното дете П. отговори следното:

         Татко ти много ли е ангажиран, много ли работи? Виждаш ли го всеки ден? - От сутрин до вечер е на работа и се прибира най-късно в 8 и всеки ден си го виждам. Ние като се приберем от училище, се нахранваме и отиваме при госпожата да се подготвяме за училище за другия ден. Връщаме се в къщи, отиваме при някои приятелчета, решаваме какво да правим. Като се върнем и като се върне татко, то вече станало късно, вечеряме и си лягаме.

 

         Адв.Ч.: Нямам въпроси.

 

         Въпрос на Съда:

         Искаш ли нещо да споделиш, да се похвалиш, да се оплачеш? – Не. Нямам нужда от нищо.

         Добре. Благодаря ти, свободен си. – Довиждане.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на свидетелката А.С., чиято самоличност снема, както следва:

 

         А. АС. - 39г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Свидетелката С.: Зная за какво съм в съда. Аз съм учителката на П., когато той беше в 3 и 4 клас.

 

         На въпроси на адв.Г.:

         Свидетелката С.: Аз не виждам никаква разлика като дете от другите деца за П.. Нормално дете е, общува, буйничко е, което понякога ме озадачава. Виждам, че е буйно дете, не е някое свито. Отличник е. Събрала съм портфолио от 4 клас с негови контролни работи за входни и изходни нива. Много съм доволна. Разбран е. Разбира кога трябва да говори и кога не трябва. Послушен е. Не виждам в него нещо различно от другите деца.

         Не съм забелязала да е потиснат. Винаги се е борил за оценки и то шестици. Много е амбициозен. Като за възрастта си преценям, че е абсолютно нормално дете. Не забелязвам никаква промяна от другите деца. Моят клас общо взето беше буен. Доста момченца са като него. Те бяха групичка от 6 момиченца и 6 момченца. И шестимата бяха доста буйни. Но П. не се различаваше от другите деца. Нямаше никаква разлика.

         Адв.Г.: Да сте имали впечатление той, когато е идвал на училище, да е имал травми по него, да е получавал някакви трайни травми?

         Свидетелката С.: Нищо такова не съм забелязала. Единствено като си счупи ръката, нищо друго особено не съм забелязвала. Никога не е отсъствал. Единствено е отсъствал при имунизация, когато го водеха родителите. Това е единственият ми ученик, който не е отсъствал никога.

         Адв.Г.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.Ч.: Кой посещава родителските срещи в училище?

         Свидетелката С.: Баща му е посещавал родителски срещи, но с бабата имам повече контакти. Да не казвам всеки ден, но през ден бабата е в училище да пита за двете деца. Бабата е уникален родител. Тя поема функцията, когато бащата го няма и е поела голяма част от грижата за децата. Няма основания за упреци. Уникална баба.

         Адв.Ч.: Нямам въпроси.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля З.Д., чиято самоличност снема, както следва:

 

         З. П. Д. - 31г., български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

         Свидетелят Д.: Известно ми е, че съм призован днес в съда, тъй като чрез мой подаден сигнал по Дирекция „Социално подпомагане” в отдел „Закрила на детето” е инициирано това съдебно производство.

         Въпроси на Съда: Какво точно се е случило, което провокира предположението Ви, че малолетното дете е обект на насилие от страна на родител?

         Свидетелят Д.: Няколко месеца преди инцидента с детето, имаше аналогичен случай с дядото на момчето, също изкълчена ръка, също паднал, и жителите на селото изказаха съмнение, че е насилие, а не инцидент с животни.

         Жителите, това са хора от селото, след проведен разговор с тях, изказаха такова съмнение. Аз съм полицейски служител и един път в седмицата имам приемен ден и при мен се явяват жители на селото, които не познавам и споделят, че може би инцидентът е предизвикан от сина на дядото, т.е. бащата на детето. Това не са мои наблюдения, а в резултат на разговорите в този приемен ден и това ме накара да мисля, че с детето се  е случило същото, както и с дядото, за което информирах дирекцията и социалните работници там, които бяха на място в болницата да проведат разговор с детето навреме и на място, където бащата отсъства. Трябваше да отида да издиря родителя и да го накарам да отиде в болницата да подпише за операцията на детето. Нямам такова основание да го накарам затова се обърнах към социалните работници.

         След сигнала ми беше възложена преписката и извърших проверка, но не съм установил данни за физическо насилие върху децата. Преписката е изпратена в Районна прокуратура-гр.Поморие. Не са при мен материалите. Лицата от семейството отказаха да дават показания, не мога да ги задължа, затова съм изпратил преписката в Районна прокуратура.

         Въпрос на Съда: Случвало ли се е и друг път хора да съобщават за инциденти в семейството?

         Свидетелят Д.: Друг път не ми се е случвало хора да съобщават за инциденти, говорим конкретно за тяхното семейство.

 

         Въпроси на адв.Г.: Разговаряли ли сте с децата и къде?

         Свидетелят Д.: Да. Разговарях с децата в директорската стая в училището в с.Горица.

         Адв.Г.: При разговора с децата, присъстваше ли педагог?

         Свидетелят Д.: Пред педагог съм снел сведенията. Директорката е социален работник. Зная добре, че без присъствие на педагог аз няма как да разговарям с децата.

         Адв.Г.: Карахте ли ги някъде да се подписват?

         Свидетелят Д.: В сведенията, където пише, че инцидентът е настъпил в следствие яздене на магаре.

         Адв.Г.: Нямам повече въпроси към този свидетел.

         С разпита на останалите свидетели ще установявам във връзка с изложеното и това, което съм записала в жалбата, но не по-различно от това, което досега чухме. Това, което каза учителката, може да се потвърди и от другите.

        

         Адв.Ч.: След като ще се установяват вече установени факти с разпита на водените свидетели, предоставям на съда.

 

         Съдът като съобрази направеното изявление от адв.Г. досежно фактически обстоятелства, чието установяване се целù с водените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание свидетели, а именно учителка на малолетното дете и директорка на училището, където детето учи, намира, че по делото не е налице необходимост от изслушване на тези свидетели, тъй като от направените уточнения става ясно, че същите биха установявали факти, които бяха установени в днешно съдебно заседание посредством разпитите на другите двама свидетели, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на адв.Г. за събиране на допълнителни доказателствени средства по делото посредством разпит на водени днес свидетели.

 

         Адв.Г.: Няма да соча други доказателства.

         Адв.Ч.: Нямам доказателствени искания.

        

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, описани в нарочна молба, находяща се на лист 14 от делото, представляващи заверено копие на преписката по издаване на оспорения акт.

        

Съдът като съобрази, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да отмените издадената заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие по следните съображения:

От разпита в днешно съдебно заседание, както на малолетното дете, така и от разпита на свидетелите се установи, че изложеното в заповедта, че върху детето е упражнявано психически или физически увреждания, не се доказа по никакъв начин. Напротив, детето каза, че расте в една спокойна среда. Учителката каза, че детето е отличник, много амбициозен,  учи се, което показва, че родителят - бащата на детето, на когото са възложени родителските права, си изпълнява съвестно своите родителски задължения, интересува се от детето, посещава всички родителски срещи,  обгрижва детето. Не се доказа обратното - да се е дезинтересирал от детето, да упражнява физически или психически тормоз над това дете. Освен това, от разпита на полицая се установи също, че записаното в доклада в преписката, която е образувана, това не се базира на някакви негови наблюдения за установяване на някакъв пряк тормоз над детето, което да установи полицая, а на някакви си приказки на селяните от селото, което не може да се докаже по безспорен начин, че бащата упражнява някакъв тормоз на база на приказки на селяните. Предвид всичко това и свидетелските показания, смятам че заповедта трябва да се отмени.

 

Адв.Ч.: Заповедта като административен акт е издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма, съдържа правни основания за издаването й. Доколкото обаче са налице фактически такива, моля да прецените съобразно събраните по делото доказателства. По делото се установи, че бащата полага грижи за издръжката на детето, за неговото образование, но събраните доказателства за емоционалната близост между баща и дете по настоящото дело моля Вие да прецените. Също така и доколко предписаната мярка „семейно консултиране и подкрепа” с включена психологическа работа, е подходяща за конкретния случай, може да се прецени само с оглед пак емоционалната близост между бащата и детето, за наличието на каквито има данни по преписката. И освен това, искам да обърна внимание, че така посочената социална услуга не е конкретизирана, т.е. не става ясно дали ще се извършва на място в дома на детето, дали същото ще е принудено да пътува до гр.Поморие с баща си, т.е, считам, че ако детето се нуждае от такава мярка, то неговите интереси трябва категорично и ясно да са изразени в една заповед.

Моля да вземете предвид тези съображения при преценка основателността на жалбата.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: