ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1522 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Л.Л.Т. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Х.П.-С..*** Търново се явява юрисконсулт Н.Ч..

Явява се вещото лице З.А..

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А. - Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Вещото лице А., на въпрос на адвокат С.: Конструкцията на сградата е изцяло компрометирана и не може да бъде възстановена. Може да бъде новоизградена, но не и отремонтирана.

Адвокат С. – Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Ч. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 200 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат С. – Няма да соча други доказателства. Представям списък с разноските.

Юрисконсулт Ч. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С. – Моля да уважите жалбата депозирана от Л.Л.Т. срещу заповедта на №317/10.06.2014г. на кмета на Община Малко Търново. Подробности ще изложа в писмена защита, в срок определен ми от съда.

Юрисконсулт Ч. – Изцяло оспорвам жалбата. Моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана и да потвърдите издадената заповед на кмета на община Малко Търново. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: