ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1521 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:29 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Районно управление Сунгурларе към ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Постъпило е становище от ответника вх. № 9785/24.10.2016 г., с което заявява, че оспорва подадената жалба, изразява становище по същество на спора и моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Представяме Ви доказателства – удостоверение за прослужено време в МВР, трудов договор, действащ в момента, и длъжностна характеристика. Нямам повече искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. За следващо съдебно заседание ответникът следва да бъде задължен да представи всички документи, въз основа на които е било издадено разрешение обр. № 3, серия Ж – 0221771 и разрешение обр. № 4, серия Ж – 228293, включително и тези, въз основа на които е продължаван срокът на действие на посочените разрешения.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи всички документи, въз основа на които е било издадено разрешение обр. № 3, серия Ж – 0221771 и разрешение обр. № 4, серия Ж – 228293, включително и тези, въз основа на които е продължаван срокът на действие на посочените разрешения.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на задължението ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.11.2016 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: