ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1521 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.Т.Д., редовно уведомен, се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Районно управление Сунгурларе към ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Представям и моля да приемете документи, представляващи пълната преписка по издаване на разрешение за носене на оръжие на  жалбоподателя от 2004 г. Други доказателства няма да соча.

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените документи от ответника като доказателства по делото. Други доказателствени искания нямам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника в днешно съдебно заседание с придружително писмо изх. № 45400-1982 от 28.07.2016 г. по опис на Районно управление – Сунгурларе и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника в днешно съдебно заседание с придружително писмо изх. № 45400-1982 от 28.07.2016 г. по опис на Районно управление – Сунгурларе

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отмените решение рег. № 454з-45/ 01.07.2016 г. на Началника на Районно управление – Сунгурларе, с което са отнети разрешителните на жалбоподателя за носене, употреба и съхранение на късо огнестрелно оръжие – пистолет марка „ТТ“ № ЗБ 2201.

Моля да ми дадете възможност, след като се запозная с новопредставените доказателства, да представя писмена аргументация.

ОТВЕТНИКЪТ: Според мен решението е правилно и жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна. Лицето по постоянен адрес ***, но в момента не живее на територията на *** и няма как да осъществяваме контрол надеждно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес да представят в писмен вид допълнителна аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: