ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1520 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.А.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Второ РУ-Бургас към ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.А.К. против решение № 434р-9161/28.06.2016г. на началник на Второ РУ при ОД на МВР Бургас.

 

Съгласно указания на съда, е постъпило от ответника писмо вх.№837/30.08.2016г., в което се заявява, че цялата административна преписка е изпратена по делото и няма други документи.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържаме жалбата. Моля, да приемете представените от нас и административния орган доказателства. Представям и моля, да приемете като доказателство по делото копие на обратна разписка за изпращане на жалбата по пощата, тъй като отказаха във Второ РУ Бургас да я входират. Представяме я във връзка с доказване на срока за подаване на жалбата. Представям списък за разноските. Не поддържаме искането за разпит на Иван Димитров – мл.експерт КОС при Второ РУ при ОДМВР Бургас. Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представата в днешното съдебно заседание обратна разписка към товарителница №50368695.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото административната преписка по издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, рег.№52,  серия „Ж”, № 0329696/2013г., валидно до 08.04.2018г. издадено от Второ РУ Бургас.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2016г. от 09.50часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на ответника с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: