ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1516 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:47 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.С.И., редовно уведомен, явява се лично и с адв. П., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА В.С.С.- младши експерт при Районно управление - Айтос към Областна дирекция на МВР –Бургас, редовно уведомен, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за задържане на лице с № УРИ 237зз-68 от 05.06.2018г., издадена от В. С. С., младши експерт при РУ-Айтос към Областна дирекция на МВР-гр.Бургас, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

След указание на съда административният орган представи пълната административна преписка по издаването на оспорената заповед.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Имаме доказателствени искания. Представям два броя протоколи за изземване с разрешение на съдия от 05.06.2018 г. Водим двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит. Тези свидетели са присъствали на това претърсване и изземване. Единият е съпругата на жалбоподателя, която е присъствала още от разбиването на вратата, а другият е съседа, който е бил привлечен като трето лице.

МЛ. ЕКСПЕРТ С.: Поддържам заповедта като законосъобразна. По отношение на разпита на свидетелите, нямам претенции. Не съм запознат с протоколите и не мога да кажа дали са същите.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя свидетели, които въвежда в съдебната зала.

СНЕМА самоличността им както следва:

Д.К.Н.– ** години, български гражданин, омъжена, неосъждана, съпруга на З.И..

Н.П.А.– ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, съседи сме.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да кажат истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. П. На 05.06.2018 г. около 06.10 часа сутринта рано се започна продължително звънене на вратата на дома ни. Аз спях. Станах и отидох до входната врата. Оттам съпругът ми попита: „Кой звъни?“ Чуваше се някакъв глас: „Малкият съм от казиното! Отвори вратата! Колата ми е долу!“, при което блъскаше по вратата. Мъжът ми на няколко пъти пита: „Кой е? Кой е?“, другият твърдеше, че е малкия. На мене нищо не ми говори това „малкия“. Продължи да блъска по вратата. Детето ми, което спеше в стаята е на 7 години, отвори вратата и попита: „Кой блъска?“ Аз отговорих: „Никой.“ и му казах да влезе в стаята си. Това блъскане продължи най-малко 5 минути. Аз се върнах до вратата и му се изкрещях се да спре да блъска. След това се чу: „Полиция! Отваряй вратата!“ и се започна да се кърти вратата. Те започнаха да къртят направо без да ме чакат да отворя. Аз се прибрах в стаята и най-вероятно вратата се изкърти. Мъжът ми беше там до вратата, може и да я отворил. Не са ми казали полицаите, че има заповед за претърсване. Не са ми искали да им предоставя някакви предмети, които те търсят. Започна се най-вероятно побой над мъжа ми, защото се чуваха викове и се чуваха удари, след което чух „Преместете го в другата стая!“. Следователно са го преместили и виковете продължиха. Викаше мъжът ми. Дойде един човек с качулка в стаята, в която бях с детето. Беше и с маска. Каза ми да се успокоя, че няма нищо. Излезе от стаята при което пак се върна и ме попита дали в другата стая има друго дете. Аз му отговорих, че това е така. Каза ми да отида и да успокоя и другото дете, че всичко е нормално. Аз излязох от стаята. Те бяха в кухнята всички. Имаше поемни лица и служители на МВР. Аз бях в коридора и те в коридора. Мъжете с качулките са били в кухнята и тримата си тръгнаха. Пожелаха ми приятен ден и вече се започна обиска. При обиска полицаите взеха два лаптопа, таблет, някакви монети юбилейни. С точност не мога да кажа колко и какви, но които сме купували, както и отверки, инструменти. Друго не се сещам.

Накрая ме накараха да се подпиша на един протокол. Всички се подписваха като свидетели или на това, което изземваха. Не прочетох какво пише. Мъжът ми беше през цялото време с белезници. Ръцете му бяха отзад. Той беше задържан и отведен от полицаите. Не му беше връчена заповед за задържане. Той беше освободен на следващия ден 06.06.2018 г. в 7.00 часа. Ходи на съдебен лекар. Имаше наранявания на лицето в областта на бузата и окото. Това го видях още вкъщи. Надолу по тялото вляво и вдясно около ребрата имаше синини.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

МЛ. ЕКСПЕРТ С.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

В залата беше въведен свидетелят А.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. П.: Спомням си много добре на 05.06.2018 г. се събудих от някакви викове. Чувах шум, който е от говор, което ми направи впечатление, тъй като беше към 06.10 часа сутринта. След това се чу много силно блъскане. След няколко удара синът ми дойде до мен. Погледнах го и той ми каза, че къртят вратата на З.. Аз го попитах кой и той ми отговори: „Полицаите.“ Аз се успокоих, защото първо мислех, че може да е грабеж. Синът ми е станал от първите удари. Синът ми е видял това през шпионката. След няколко удара ми стана много учудващо и аз станах и отидох да гледам през шпионката. Гледах как къртят вратата и се приказваше, викаше се. Единственото, което разбрах беше: „Отвори!“ или „Отваряй!“, но не си спомням точно. От един път вратата се отвори и полицаите нахълтаха вътре. Започна да се чува гласът на З. да вика: „Ох, ах!“ Това беше няколко секунди, но не мога да кажа точно. След това утихна всичко. Нямаше блъскане. След като разбрах, започнах да се приготвям да отивам на работа. Облякох се и тръгнах да излизам навън. След като отворих моята врата ме посрещна полицай и искаше да стана поемно лице. Каза ми, че ще бъде 10-15 минути процедурата. Взеха ми личната карта, влязоха вътре в тях и след няколко минути ми я върнаха обратно и аз стоях вътре в дома на З., в коридора. Оттам те ровеха вътре в кухнята. От кухнята преминаха в хола. От хола преминаха в спалнята. Оттам слязоха долу в мазето, от мазето излязоха извън входа, тъй като има междуетажна стаичка. Претърсиха едната и другата кола. Аз си взех багажа и тръгнах на работа. Беше вече към 09.30 часа. Това е случаят.

Аз когато влязох имаше и други поемни лица - двама съседи.

Пред мен полицай не е казал на З. и на жена му, че търсят някакви вещи и искат да ги предадат. Когато дадох личната карта, тогава ми казаха, че има заповед за обиск и аз да бъда свидетел. З. беше навътре, а на жена му не си спомням такова нещо да са казали. Ровеха вътре в хола, в дивана и той ги питаше: „Какво търсите?“ Те бяха намерили юбилейни монети, инструменти, отверки. З. беше с поставени белезници на кръста, отзад.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси.

МЛ. ЕКСПЕРТ С.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание протоколи за изземване.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Почитаеми г-н съдия, считам заповедта за незаконосъобразна. Няма нито едно доказателство, че той е бил заподозрян на някакви основания. Полицейските органи могат да задържат лице, за което съществуват данни за съпричастност съм извършено престъпление. Недоказано е бил задържан и на второ място след извършване на обиск, претърсване и изземване не е намерено нищо. В конкретния случай няма никакви данни, които да обосноват съпричастността му към конкретно престъпление и такова, което е предмет на разследване в РУ - Айтос. Вече има налице отпаднало основание.

Моля да ми бъде предоставено време за представяне на писмена защита.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото за адвокатски хонорар и държавна такса.

МЛ. ЕКСПЕРТ С.: Поддържам заповедта. Нямам други искания.

Съдът ще се произнесе с решение  законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: