ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: РОСИЦА ДАПЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1510 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Е.Е., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Дапчева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпило становище от прокурор Величка Костова с вх. № 540/20.01.2017 г., с което заявява, че се е запознала с протокола от проведеното на 18.01.2017 г. съдебно заседание и не желае да бъдат повтаряни извършените процесуални действия – изслушване на вещо лице и разпит на свидетеля М.Х.А., в днешно съдебно заседание.

Постъпило е  становището от 13.02.2017 г. от пълномощника на ищеца с което заявява, че няма да сочи нови доказателства, няма доказателствени искания и поддържа становището, изразено в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча доказателства.

 

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам иска. Поддържам становището, което съм изразила в предходно съдебно заседание.

Оспорвам и размера на претендираното адвокатско възнаграждение от ищеца.

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Моля да отхвърлите молбата на Р.Е.Е. като недоказана. Липсва пряка причинна връзка между прекратяването на трудовия договор и претенцията за обезщетение за неизплатени командировъчни. Последните не се дължат по силата на трудовия договор и нямат възнаградителен характер. Дължат се в случай на командироване, за което няма доказателства да е било възложено и осъществено поради прекратяване на договора.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: