О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 1342 /14.06.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 1509/2018 година

 

Производството е образувано по жалба от „Ай енд джи иншурънс брокерс“ ООД – София с ЕИК 121266165 и адрес – град София, улица „Янтра“ № 3б против заповед № 1236/16.05.2018 година на кмета на Община Бургас (лист 7 – 8 и 94).

С оспорената заповед ответникът е определил „Българска организация за автомобили“ АД – София за спечелило търг за отдаване под наем на павилион № 3 от базар „Промишлена зона - Север“, описан със своите размери и граници.

След извършена служебна проверка, настоящият съдебен състав констатира, че срещу същата заповед вече има подадена жалба от „Минков инвест“ ЕООД – друг участник в тръжната процедура, във връзка с която е образувано адм.д. № 1508/2018 година и по което настоящия жалбоподател е заинтересована страна.

Правната последица от установените факти е необходимостта от присъединяване на настоящото оспорване към по – рано образуваното адм.д. № 1508/2018 година със същия предмет и между същите страни. С оглед на изложеното, на основание чл. 126 ал.1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРИСЪЕДИНЯВА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Ай енд джи иншурънс брокерс“ ООД – София с ЕИК 121266165 и адрес – град София, улица „Янтра“ № 3б против заповед № 1236/16.05.2018 година на кмета на Община Бургас към адм.д. № 1508/2018 година.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 1509/2018 година.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: