ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1508 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.М.М., редовно призован, не се явява. За него адвокат Г.К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация”-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Р.М.М. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1109/04.07.2014година на директора Регионална дирекция „Автомобилна администрация” гр.Бургас за спиране от движение за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с рег.№А2660ВН и отнемане на свидетелство за регистрация №001182791 на товарен автомобил марка ГАЗ с рег. А2660ВН, като е определено място за домуване  охраняем паркинг „Автотрафик”-гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е изисканата преписка, както ѝ допълнително е представен с писмо вх.№ РД-14-110914/13.10.2014година превозен билет №КС247440/001275 от 03.07.2014година.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Считам, че издадената заповед за ПАМ е незаконосъобразна. Представям списък за разноските, които моля да присъдите на моя доверител. Няма да соча други доказателства. Считам, че са  събрани в пълнота.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, и с писмо вх.№ РД-14-110914/13.10.2014година писмени доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата подадена от Р.М.М. срещу процесната заповед за ПАМ. Считаме заповедта за незаконосъобразна на всички основния на които сме изложили в жалбата. По отношение на издаденото Наказателно постановление спрямо лицето  карало  товарния автомобил  В. С. има образувано в Районен съд Бургас дело от административно наказателен характер по наша жалба, с която искаме наказателното постановление да бъде отменено, като незаконосъобразно. Представеният по преписката превозен билет съдържа важна информация, а именно в долната му част е записано, че „..автомобилът не е работил” към момента на проверката. Същият автомобил е бил празен и издаденото Наказателно постановление, както ѝ атакуваната заповед са на база на предположения на административния орган.

Моля като съобразите изложените съображения в жалбата и настоящото производство, да отмените заповедта за ПАМ и ни присъдите направените разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: